Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския бизнес

09.07.2020 г.
8227
Европейската комисия прие допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от консумация в домашни условия.

Сред тези нови мерки са временното разрешение операторите да организират самостоятелно пазарни мерки, увеличаването на участието на Европейския съюз в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор и въвеждането на авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: „Лозаро-винарският сектор е сред секторите, които са най-силно засегнати от кризата, предизвикана от коронавируса и свързаните с нея ограничителни мерки, предприети в целия ЕС. Първият пакет от специфични за пазара мерки, приет от Комисията, вече оказа значителна подкрепа. Въпреки това несигурността, свързана с мащаба на кризата на равнището на ЕС и на световно равнище, и внимателното наблюдение на пазара ни накара да предложим нов пакет от мерки за лозаро-винарския сектор. Уверен съм, че тези мерки ще дадат в кратки срокове конкретни резултати за лозаро-винарския сектор на ЕС и скоро ще осигурят стабилност.“

Извънредните мерки включват:

Временна дерогация от правилата на Европейския съюз в областта на конкуренцията: Съгласно член 222 от Регламента относно общата организация на пазарите в ситуации на сериозно пазарно неравновесие Комисията може да приема временни дерогации от някои правила на ЕС в областта на конкуренцията. В този случай Комисията прие такава дерогация за лозаро-винарския сектор, която позволява на операторите да организират самостоятелно и да прилагат пазарни мерки за стабилизиране на съответния сектор и във връзка с функционирането на вътрешния пазар за максимален период от 6 месеца. Например те ще могат да планират съвместни дейности за популяризиране, да организират съхранението от частни оператори и да планират производството съвместно.

Увеличаване на участието на Европейския съюз: Участието на Европейския съюз във всички мерки по националните програми за подпомагане ще се увеличи с 10 % и ще достигне 70 %. При предходната извънредна мярка участието вече беше увеличено от 50 % на 60 %. Това ще представлява финансово облекчение за бенефициерите.

Авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза: Комисията ще позволи на държавите членки да предоставят авансови плащания на операторите за текущи операции по дестилация и съхранение в период на криза. Тези авансови плащания могат да покрият до 100 % от разходите и ще позволят на държавите членки да използват в пълна степен своите национални програми за подпомагане за тази година.

Освен мерките в подкрепа на лозаро-винарския сектор, секторът на плодовете и зеленчуците също ще се възползва от увеличаване на участието на ЕС (от 50 % на 70 %) в програмите, управлявани от организации на производители. Това ще осигури по-голяма гъвкавост на организациите на производители при изпълнението на техните програми.

Тези мерки допълват приетия неотдавна пакет от мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор, който осигури гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара. Това включваше например по-гъвкави инструменти за контрол на производствения потенциал, т. нар. инструмент за събиране на реколтата на зелено, както и възможността за включване на временни нови мерки, като откриването на дестилация на вино в случай на криза или помощ за съхранение на вино в период на криза.

Освен това неотдавна Комисията стартира две покани за представяне на предложения за програми за популяризиране, които имат за цел да подкрепят най-силно засегнатите от кризата сектори, включително лозаро-винарския сектор. Двете покани ще бъдат отворени до 27 август 2020 г. 

източник: Европейска комисия
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • вино
  02.06.2020 г.
  8173
  Мярката Кризисно съхранение на вино ще се прилага през финансовата 2020 г.
  Виж повече
 • агро стоки
  21.04.2020 г.
  8732
  ЕК очаква голяма промяна в потреблението на агро стоки, заради пандемията от COVID 19
  Виж повече
 • Винария 2020
  19.02.2020 г.
  8847
  Красимир Коев: Коронавирусът ни попречи да удвоим износа на вино за Китай!
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg