Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нови екосхеми за био земеделие и био животновъдство ще има в новата ПРСР 2023-2027

15.02.2021 г.
8134
За първи път ще се прилагат еко-схеми за поддържане на биологичното земеделие по Първи стълб в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.). Целта е да се осигури допълнителен стимул за биопроизводителите, като добавка към основното подпомагане за устойчивост в директните плащания, което ще насърчи развитието на сектора. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Едната еко схема е насочена към отглеждани по биологичен начин на селскостопански животни, а другата към био земеделски площи. Разработването им е по предложение на браншовите организации в сектора.

Подкрепата ще е под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя или животинска единица, преминали периода на преход към биологично производство, и сертифицирани като биологични. Ангажиментите са за период от една календарна година.

Бенефициентите по схемите трябва да спазват изискванията относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Друго условие за подпомагане е те да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на земеделието, храните и горите.

Земеделските площи, заявени за подпомагане по „Еко-схемата за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни“, не са допустими по „Еко-схема за поддържане на биологично земеделие“ за земеделски площи.

При еко-схемата за селскостопански животни, стопаните ще получават подпомагане за едри преживни животни, биволи, овце и/или кози. Те трябва да отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • директни плащания ОСП
  29.09.2020 г.
  9110
  Зелени директни плащания в ОСП 2021-2027 - какво е ясно до момента?
  Виж повече
 • Юлия Кльокнер
  18.09.2020 г.
  8181
  ОСП 2021-2027: Юлия Кльокнер атакува директно ДЗЕС 9, еко-схемите и Зеления пакт
  Виж повече
 • ОСП реформа
  21.10.2019 г.
  116988
  Обвързано подпомагане, конвергенция, еко-схеми - Кой какво иска в новата ОСП?
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg