Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Нова държавна помощ отпуска до 90 000 лв. за малки кланици от 2020 г. 

11.02.2020 г.
11244
Нова държавна помощ за изграждане на кланични пунктове започва да се прилага от 2020 г. у нас. Инвестиционната държавна помощ е одобрена от Европейската комисия в края на 2019 г. и е насочена към реализиране на малки проекти с ниски тавани на инвестиционни разходи, като по този начин се предоставя възможност за технологична модернизация на най-малките стопанства. Това съобщи на информационен семинар в Сливен Румен Яначков от Дирекция “Държавни помощи и регулации” в Земеделското министерство.

Право на подпомагането ще имат собственици и наематели на животновъдни ферми (земеделски стопани и организации на производители). 

Средставата трябва да се инвестират в изграждане на кланични пунктове за едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) на територията на ферма и/или за закупуване на мобилни кланици - преместваеми обекти, които могат да се транспортират с помощта на превозно средство. 

Размерът на подпомагането е до 50% от допустимите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лева, уточни експертът.

Допустими разходи по държавната помощ са изграждане на кланичен пункт с хладилно оборудване; приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт. Ще се финансира също изграждане на площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения с и без осигурена електрическа и ВИК инсталации и/или съоръжения за опазване на околната среда; закупуване на технологично оборудване свързано с дейностите по добив и транжиране на месо в кланичния пункт; закупуване на мобилен кланичен пункт с хладилно оборудване.

Утвърденият бюджет по държавната помощ за 2020 г. е в размер на 2 500 000 лв.


София Белчева,  © 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG



 
Коментари 0

Коментари:

 • Младен Радев
  12.11.2019 г.
  80247
  Младен Радев: Най-търсеното телешко месо в България е това без фактура! (ВИДЕО)
  Виж повече
 • Симентал
  04.11.2019 г.
  109407
  Месодайно говедовъдство в България - субсидии, развъдна дейност, рентабилност, пазари
  Виж повече
 • СТЕКСПО
  02.11.2019 г.
  113485
  Как се прави успешно говедовъдство чрез баланс между почви, треви и генетика
  Виж повече
 • Блек Абърдийн Ангус
  03.09.2019 г.
  12711
  Стоян Чуканов: Има добър пазар за качественото българско говеждо месо
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg