Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Непрофесионални био-фермери искат да скатаят обучения срещу отравянето на пчелите

27.01.2021 г.
10645
В писмо до аграрния министър Десислава Танева, от Национална био асоциация (НБА) искат отсрочка на срока за регистрация в новата Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейностти (ЕПОРОД), който към момента е 31-и Януари, тъй като техни членове - земеделци не използвали професионална категория препарати за растителна защита, а пръскали с "непрофесионални".

Ето и самото писмо, изпратено до министър Танева:

"Уважаема г-жо Танева,
В Държавен вестник брой 101, от 27.11.2020г., се публикуваха промени в Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейностти.

Предвид гореизложеното е задължителна регистрацията в нова платформа до 31.01.2021г. за всички пчелари и стопани, които третират площи, а именно :
-до 31.01.2021г. всички пчелари и стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейностти (ЕПОРОД);
-за новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини) регистрацията в ЕПОРД се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин);
Земеделските стопани се регистрират с имейл и номер на сертигикат по чл.83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата , които притежават такъв сертификат, с право на използване на продукти на растителна защита от професионална категория на употреба.

До асоциацията се получиха сигнали от земеделски стопани, които са с биологичен начин на производство и НЕ използват препарати за растителна защита от професионална категория, поради което нито им е необходино, нито притежават сертификат за обучение по чл.83 от ЗЗР.

Като пример за такива препарати от растителна защита от т.н. НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА, за които НЕ Е НЕОБХОДИМО притежанието на Сертификат по чл.83 от ЗЗР, са :

Пример:
Извадка от Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период:
- БОРДО МИКС 20 ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- КОСАЙД 2000 ВГ – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ФУНГУРАН ОН 50 ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ОРИУС 25 ЕВ – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ДИНАСТИ 25 ЕВ – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ТЕБУМАКС 25 ЕВ – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ШАНПИОН ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- МАКК 50 ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ВИТРА 50 ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- КУПРОХАЙ 50 ВП – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА;
- ЛАИНКОЙЛ – НЕПРОФЕСИОНАЛНА ГРИПА;
- И ДРУГИ.

Съобразявайки се с изложеното до тук, земеделските стопани, които използват препарати за растителна защита – НЕПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ и не притежават Сертификат по чл.83 от ЗЗР, са поставени в обективна невъзможност да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейностти (ЕПОРОД).
От друга страна ние сме предвидим и последователен партьор на Министерство на земеделието, храните и горите и твърдо подкрепяме създаването на системата ЕПОРОД и засилване на контрола над провеждане на растително – защитни мероприятия, поради което

П Р Е Д Л А Г А М Е :
1.Да се удължи срока за първоначална регистрация в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейностти (ЕПОРОД);
2.Да се промени начина и реда за регистация в системата ЕПОРОД и да не се изискава притежание на Сертификат по чл.83 от ЗЗР, за да се предостави възможност и земеделските стопани използващи НЕПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ препарати за растителна защита да се регистрират, като в същото време, те също да оповестяват своите растително защитни дейностти;
3.Регистрацията в системата ЕПОРОД да става от всеки земеделски стопанин с Е-MAIL и ИМЕ и ЕИК/БУЛСТАТ.

Молим за Вашата бърза намеса, тъй като част от земеделските стопани нямат нито задължението, нито необходимостта да притежават сертификат за професионална употреба на препарати за растителна защита и въпреки че имат намерение да изпълнят разпоредбите на Наредба 13/2006, те са поставени в обективна невъзможност за това.
От друга страна по начина и реда, по който БАБХ е организирала регистрацията в системата ЕПОРОД на земеделските стопани, по косвен начин незаконосъобразно и неправилно биват притискани - да преминават обучение по чл.83 от ЗЗР – в полза на частни организации за обучения."
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg