Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Най-големите аграрни НПО настояха ЕК да коригира Годишната работна програма за 2021

16.12.2020 г.
10106
Европейските асоциации за хранително-вкусова промишленост настояват Европейската комисия да коригира Годишната работна програма за 2021 г. с по-малко догматичен подход, за да използва ефективно своя бюджет за промоция на устойчиви селскостопански хранителни стоки.

Десет от водещите европейски асоциации в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, настоятелно призоваваха Европейската комисия да коригира бюджета на своята Годишна работна програма за 2021 г. (AWP) на Политиката за промоция, за да отрази по-добре пазарната реалност и да използва средствата за промоция по начин, който наистина ще позволи на всички участници в сектора да увеличат максимално неговия обхват и въздействие върху устойчивостта.

"Ние вярваме, че насърчаването на биологичните продукти трябва да бъде подкрепено, дори над пазарния им дял, за да се ускори развитието им. С 8% пазарен дял обаче се страхуваме, че фокусирането на 30% от целия бюджет върху този единствен метод на производство ще се окаже едновременно икономически и екологично неефективно, както и вредно за самия биологичен сектор. Освен това, по време на криза, намаляването с 9% от бюджета за промоция също е истинско противоречие и е труден за приемане сигнал от целия селскостопански хранителен сектор."се казва в общата позиция.


Аграрните организации допълват посланието си към Европейската комисия:
"С оглед на предстоящото решение на 17 декември, изразяваме силната си загриженост в писмо до комисаря по земеделие Януш Войчеховски относно цялостното намаляване и дисбаланс на разпределението на бюджета за 2021 г. Съжаляваме силно, че бюджетът за 2021 г. е намален до 183 милиона евро, което е с 9% намаление в сравнение с 2020 и далеч над предвиденото намаление от 4% от общия бюджет за земеделие! Във времена, през които допълнителната подкрепа за популяризиране на селскостопанските продукти е особено необходима поради последиците от пандемията COVID-19 и предстоящия Брекзит, това намаляване на бюджета е особено неподходящо."

В допълнение към ерозията на бюджета, ние сме силно загрижени от дисбаланса за 2021. Ние вярваме, че биологичният сектор трябва да бъде особено подкрепен от политиката за насърчаване, дори над пазарния си дял. Опасяваме се, че амбицията на Комисията да посвети 30% от общия бюджет за промоция на органични продукти, за да се подобри устойчивостта на политиката за промоция, е добронамерена, но неподходяща.

Днес сегментът на биологичното земеделие представлява само 8% от общото селскостопанско производство в ЕС. Въпреки че органичният сектор със сигурност има перспектива за растеж, настоящото предложение за бюджет не отговаря на пазарната реалност и следователно не е реалистично. За да се осигури дългосрочна жизнеспособност на биологичния сектор, растежът трябва да следва потребителското търсене. Следователно възможностите за промоция трябва да бъдат съобразени с естествения прираст на производствения потенциал и пазарното търсене, в противен случай рентабилността за този сегмент на селското стопанство ще бъде сериозно застрашена. По този начин Комисията би могла в крайна сметка да разчупи биологичния сектор, вместо да го подобри, което бихме предпочели да избегнем.

Освен това ние силно вярваме, че поради често малкия размер на тяхната структура, кандидатите, представляващи биологичния сектор, може да не разполагат с необходимите ресурси, за да представят проекти за бюджетния дял, предложен за биологични продукти на вътрешния пазар.

За да подобри ефективно устойчивостта на политиката за насърчаване, AWP за 2021 г. трябва пропорционално да подкрепя всички земеделски практики, които показват ангажименти по отношение на устойчивостта. Непропорционално съсредоточаването върху един-единствен производствен метод може да попречи на останалите да допринесат допълнително за устойчивостта на селското стопанство в ЕС, което би намалило общия капацитет на политиката за насърчаване за увеличаване на устойчивостта. Като се има предвид, че годишният растеж на „устойчивото“ потребление е около 10%, докато органичният е около 3%, нашето предложение ще подобри ефективността на действията и ще засили както устойчивостта, така и конкурентоспособността на продуктите на ЕС на международния пазар.

Следователно, настоятелно призоваваме Комисията, преди окончателното приемане на решението, да измени допълнително предложението с оглед да отговори на настоящите му недостатъци чрез пропорционално насърчаване на всички устойчиви селскостопански практики в съответствие с реалността на техните пазарни перспективи. Това ще отразява по-добре обществените очаквания на потребителите, които преминават към по-цялостна концепция за „устойчивост“, по-широка от обикновената спецификация.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg