Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Мярката Кризисно съхранение на вино ще се прилага през финансовата 2020 г.

02.06.2020 г.
8149
Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор през финансовата 2020 г., съобщават от Земеделското министерство. В момента тече общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., с който се уреждат условията за прилагане на извънредната мярка. Срокът за обществени консултации е 14-дневен ( до 15 юни 2020 г.). 

Мярката е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци. Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино. Размерът на подпомагане е 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периода на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за предоставяне на финансова помощ.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 288 винопроизводители, които в резултат на извънредната пазарна ситуация могат да претърпят икономически загуби, причинени от невъзможността да пласират произведеното вино, става ясно от доклада с мотиви към Наредбата на зам.-министър Лозана Василева. 

Кандидатите по мярката ще могат да подават заявления в централно управление на ДФЗ. Бюджетът по мярката, периодът на прием и образците на документите за кандидатстване ще бъдат определи със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта за прием ще бъде публикувана на електронната страница на ДФЗ до 5 работни дни от обнародването на наредбата.

В случай на недостиг, първоначално обявеният бюджет ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички винопроизводители, одобрени от ДФЗ.


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG

изтеглете файла:

Проект на Наредба 53.36 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) 68.44 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

Коментари:

  • лозарска програма
    27.11.2019 г.
    20027
    Въвеждат промени в мерките на Лозаро-винарската програма 2019-2023
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg