Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Млекопреработватели алармират институции и потребители за задкулисни промени в наредба

11.08.2021 г.
17006
Млекопреработватели алармират институции и потребители за задкулисни промени в наредбата за храните. В официално изпратени две писма - до ресорните институции, както и до потребителите в България, от Българска асоциация на млекопреработвателите алармират за скрити търговски схеми и корупция свързани с новоприетата НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ С ПМС 260/29.07.2021.

Ето и текста на самите писма:

ДО Г-Н ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
КОПИЕ ДО: Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ ДО: КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЪМ НС КОПИЕ ДО: Г-Н Д-Р ХРИСТО ВЪЛЧАНОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

ОТНОСНО: Приемане и обнародване на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти с ПМС 260/29.07.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Пишем Ви настоящето писмо, за да изразим изключителното си разочарование от факта, че с ПМС 260/29.07.2021 г. се прие спорната за нас Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти и обнародвана на 03.08.2021 г. в ДВ, бр. 64, а също и загрижеността си за бъдещето на голяма част от млекопреработвателните предприятия. Най - потърпевши от тях ще са малките и средните, за които държавата твърди, че се полагат особени грижи.
На проведената среща при Вас в края на месец май 2021 г. Вие препоръчахте да се работи по подобряване качеството и имиджа на българските млечни продукти. От нашето изложение разбрахте и се съгласихте, че има проблеми, които тук не искаме да повтаряме, по които трябва да се работи в изпълнение на тези цели. След като се информирахте от присъствалите на срещата представители на работната група, изготвяща Наредбата, че няма срок, в който тя да се обнародва след приключване на процедурата по нотификация на 02.06.2021 г., Вие препоръчахте да не се бърза с приемането и обнародването ѝ до изясняване на спорните моменти и намиране на приемливи решения. Тези Ваши намерения намериха потвърждение в действията Ви по създаване на Съвет по мляко и месо със заповед №РД09-686/08.07.2021 г. с председател доц. д-р Крум Недялков – зам.министър на МЗХГ, с цел да Ви подпомага при провеждане на държавната политика в областта на млякото и месото. В състава на съвета поименно са включени изпълнителният директор на БАБХ, директори на дирекции към МЗХГ, учени от УХТ - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, председатели и представители на браншови организации. Това ни даде надежда, че в такъв широк формат ще се търсят адекватни решения на проблемите в двата бранша, но вместо това, без нито едно заседание на съвета, бяхме изненадани с приемане на спорната Наредба на заседание на МС. Какво наложи това, можем само да гадаем. Считаме, че с акта на приемането и обнародването на Наредбата в настоящия ѝ вид вместо да се решават проблемите, вкарвате бранша в дълбока криза - давате административно предимство на малцината гръмогласни нейни лобисти, искащи да произвеждат сирена в ценови клас 15-20 лв./кг за сметка на ограничаване на правото на избор на българския потребител чрез изкуствено създаване на административни пречки за производителите на най-масово продаваните сирена между 7 и 12 лв/ кг.

Предвиденото задължителното опаковане в потребителска опаковка влиза в директно противоречие с тенденциите за ограничаване на полиетиленовите опаковки в ЕС, защото те са преобладаващи, ще оскъпи най-търсените сирена в България и ще увеличи инфлационният натиск върху потребителската кошница.

Всички бихме искали да произвеждаме и продаваме във висок ценови клас, но това не е само въпрос на желание, а и на покупателна способност на потребителите, на решаване на проблеми с качеството на предлаганата за изкупуване суровина и други.

Поради изложените по-горе причини, пишем това писмо до Вас с копие до Министър-председателя г-н Стефан Янев, както и до Комисията по земеделието и горите към 46-то Народно събрание и изпълнителния директор на БАБХ д-р Христо Вълчанов, защото единствената ни надежда да бъдем чути и разбрани е реакция от по-висша инстанция, както и да търсим справедливост по съдебен път.

С уважение,
Димитър Христов
Председател на Българска Асоциация на Млекопреработвателите

************

Обръщение на Българска Асоциация на Млекопреработвателите към потребителите !
Уважаеми потребители,
Обръщаме се към Вас с тревога във връзка с опасността скоро да нямате възможност да закупите сиренето, предпочитано и избирано от Вас досега. Приетата и обнародвана „Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти“ застрашава не само правото на избор на потребителите, но и бъдещето на стотици предприятия от млекопреработвателната промишленост и хиляди работни места в цялата страна.

Съгласно новите правила най-търсените български сирена в ценовия клас от 6 до 12 лв./ кг вече няма да могат да бъдат предлагани на открита витрина. На открита витрина (разтеглено пред клиента) ще имат право да излагат само производителите на сирене в ценовия клас 14 – 20 лв./кг. Разбира се тази ниша няма да остане празна и ще бъде заета незабавно от увеличен внос на сирена, което ще бъде пагубно на стотици български производители.

Във връзка с подготвяната Наредба, Българската асоциация на млекопреработвателите проведе срещи с Министър Десислава Танева и Министър Христо Бозуков. Изразихме тревогата си от прибързани решения, несъгласувани с предприятията от бранша. В тези срещи се оказа, че представителите на работната група, изготвяща Наредбата не са посещавали НИТО ЕДНО млекопреработвателно предприятие. Подробно представихме аргументите на водещите търговски организации в страната и академичната общност против приемането на Наредбата в този ѝ вид.
В съгласие с желаните за изграждане на устойчива и консенсусна политика на Министерството за сектора бе създаден Съвет по мляко и месо със заповед №РД09-686/08.07.2021 с участието на браншовите организации и академичната общност.

Следващата стъпка на администрацията шокира сектора. Вместо събиране на новосъздадения Съвет за съгласуване и изграждане на обща позиция в интерес на потребители, млекопреработватели и търговци на млечни продукти, оспорваната Наредба изненадващо бе приета и публикуванa в Държавен вестник без изменения.

По административен път малцина лобисти се опитват да наложат на потребителите сирената си в най-високия ценови клас, за сметка на ограничаване на правото на избор на българския потребител чрез изкуствено създаване на административни пречки за производителите на най-масово продаваните сирена.

Създадените нови административни правила вместо да решават съществуващите проблеми създават серия от нови по-тежки усложнения и затруднения.

Предвиденото задължителното опаковане на най-потребяваните български сирена в еднократна потребителска опаковка влиза в директно противоречие с тенденциите за ограничаване на полиетиленовите опаковки в ЕС. Това директно ще оскъпи значително най-търсените сирена в България и ще увеличи инфлационния натиск върху потребителската кошница.
По този начин ще бъде нарушено правото на избор на българските потребители и ще бъде влошено позиционирането на български сирена на българския пазар, точно на мястото, където потребителят е свикнал да ги намира от много десетилетия.

Намалените продажби на българко сирене в ценови клас 6-12 лв. ще бъде заместено не от увеличени продажби на по-скъпи български сирена, каквито са надеждите на лобистите на новоприетата Наредба, а от огромното разнообразие вносни млечни продукти.

Намалените продажби на българско сирене на родния пазар автоматично ще доведе до закриване на предприятия и загуба на работни места. В много райони точно тези застрашени предприятия са единствените, които изкупуват мляко от фермите на земеделските производители и това ще бъде следващият проблем, създаден от новата административна регулация.

В света няма подобен случай, в който с административен акт едновременно да бъде ограничено правото на избор на потребителите, да бъде оскъпена най-търсената част от млечните продукти и пряко да бъдат застрашени половината работни места в сектора!

Във връзка с предотвратяване на всички негативни последствия за потребителите и производителите на млекопреработвателния сектор от приемането на оспорваната Наредба сме изпратили писмо до Министър-председателя г-н Стефан Янев, до Министър Христо Бозуков и до новосформираната комисия по земеделието и горите към 46-то Народно събрание с надежда да бъдем чути и разбрани.
Призоваваме да се спре изпълнението на новоприетата Наредба до постигане на компромис и балансирано решение за засегнатите страни – потребители, търговци и производители на млечни продукти!

С уважение,
Димитър Христов
Председател на Българска Асоциация на Млекопреработвателите

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg