Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

МЗХГ публикува Наръчник за Кампанията по директни плащания 2020

05.03.2020 г.
10026
Кампанията за кандидатстване по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020 г. започна, а заедно с това Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за кандидатстване по директните плащания. 

Активен земеделски стопанин
През Кампания 2020 продължава да се проверява изискването всички кандидат бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. Всички кандидати за директни плащания трябва да бъдат регистрирани като земеделски стопани. Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ. 

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ НА ПЛОЩ - Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП), Схема за Зелени директни плащания (ЗДП), Схема за млади земеделски стопани  (МЗС), Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС).

Допустимата площ в стопанството трябва да е от минимум 0.5 ха и минимален размер на парцела от 0.1 ха. Земеделски площи са: обработваеми земи, постоянно затревени площи и трайни насаждения. 

При попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.

От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде 6 отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане. 

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ - Схема за обвързано подпомагане на млечни крави (СМлК); Схема за обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко); Схема за обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони (5-9 ЖИВОТНИ) (СМлК-пл); Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници (СМКЮ); Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо); Схема за обвързано подпомагане на овце майки и или кози майки в планински райони (10-49 животни) (ДПЖ-пл); Схема за обвързано подпомагане на овце майки и или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК); Схема за обвързано подпомагане на биволи (Биволи);  Схема за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) (ПНДЖ1); Схема за преходна национална помощ за овце и/или кози майки (обвързана с производството) (ПНДЖ 3).

За едно животно може да бъде получено подпомагане само по една схема за обвързано подпомагане.

СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП-основна); Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП-други);  Схема за обвързано подпомагане за за зеленчуци (домати, краставици, корнишони, патладжан) (СЗ-ДККП); Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) (СЗ-П); Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук, чесън) (СЗ-КЛЧ); Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (СЗ-МЗДП); Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо).

Освен подаването на заявление за подпомагане за Кампания 2020 в периода 1 до 31 януари 2021 г. кандидатите по схемите за плодове и зеленчуци, следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен 40 фонд „Земеделие“-РА, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Другите схеми, по които може да се кандидатства през кампания 2020 са Схема за подпомагане на протеинови култури (СПК); преходна национална помощ за тютюн (необвързана с производството) (ПНДТ) и Схема за подпомагане на памук.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG 


 

изтеглете файла:

НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ КАМПАНИЯ 2020 840.16 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

Коментари:

 • пререгистрация земеделски стопани
  18.02.2020 г.
  23633
  До 9 юни 2020 г. е срокът за пререгистрация на земеделските стопани (ДОПЪЛНЕНА)
  Виж повече
 • директни плащания 2020
  11.02.2020 г.
  17925
  Какви са промените в Кампанията по директни плащания 2020?
  Виж повече
 • мзхг семинар
  10.02.2020 г.
  15763
  Променят срока за задържане на междинни култури като ЕНП от Кампания 2020
  Виж повече
 • ДФЗ електронни услуги
  28.11.2019 г.
  16563
  Електронно кандидатстване по директните плащания от Кампания 2020 (ВИДЕО)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg