Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Мария Христова, МЗХГ: През април ще бъдат отворени инвестиционните мерки 4.1 и 4.2

19.03.2021 г.
10396
През месец април ще бъдат отворени инвестиционните подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР. В момента се разработват насоките по двата приема, съобщи Мария Христова - координатор на Координационното звено за Общата стопанска политика (ОСП)  към Министерството на земеделието (МЗХГ).

“Това ще бъдат относително големи приеми с много голям интерес от страна на земеделските стопани. В рамките на критериите за подбор са следвани няколко основни принципа. На първо място, политиката на Министерството на земеделието по отношение на данните, с които разполагаме и нуждата от подпомагане на чувствителни сектори, комбинирано с основния принцип, идващ от изискванията на регламента за следващо поколение - това са допълнителните средства от 200 млн. евро за двете години, които са част вече от програмата за развитие на селските райони, и които ще намерят измерения в 4.1 и 4.2.”


Пет са критериите, по които ще бъде даден приоритет на подадените проекти:
  1. Първият критерии е подпомагането, получаването на по-голям фокус върху чувствителните сектори. Тук влизат плодове и зеленчуци, етерично-маслени култури, животновъдство и медицински култури.
  2. Вторият критерий или показател, е подпомагането на проекти с интегриран подход. Това означава няколко неща. Първо, даване на приоритет на организации на производители, освен това получаване на повече точки на млади земеделски стопани, които са ключов елемент за подмладяването на сектора,знаете, това е фокус и на европейско ниво, и в България. Не на последно място, това е един фактор, който е важен, това е балансът между инвестициите по отношение на това какви намерения имаме да реализираме дадена инвестиция и какви са финансовите показатели за да я реализираме тази инвестиция.
  3. Третият приоритет е насочен към производителите, които осигуряват устойчива заетост. Тук не се изисква създаването на работни места, изисква се чрез инвестицята, бенефициента да докаже, че осигурява заетост, с оглед предизвикателствата, които земеделските стопани имат сега и на национално ниво с пандемията, това е изключително труден момент.
  4. Четвъртият приоритет е проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, като тук ,конкретно, важи рамката на Next Generation EU, или това е следващо поколение. Правилата, които се спазват: стимулиране на биологично производство, насърчаване на инвестиции за напояване, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и инвестиции, свързани с околната среда, както и иновации.”
  5. Петият приоритет, включен в 4.1, е подпомагането на инвестиции в територии с природни ограничения или в зони Натура 2000.

Биопроизводителите коментираха предстоящия прием:

Веселина Ралчева, член на УС на БАБ:

“Със сигурност биопроизводителите, както и всички други земеделски производители, имат необходимост от модернизиране на стопанствата си, от организиране както на автопарк, така и на складове, създаване на нови биологични и трайни насаждения, така че очаквам интерес от колегите, особено от тези, които не са успели да се възползват от предходните приеми по мярката.”


До края на месец март предстои заседание на тематичната работна група. На него ще бъдат обсъдени и приемите по инвестиционните мерки.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg