Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Малки фермери могат да подават проекти за преработка по ПРСР от днес

22.10.2019 г.
116988
Малките земеделски стопанства могат да кандидатстват за европейско подпомагане за преработка на собствена продукция. От днес, 22 октомври, Държавен фонд Земеделие започна прием на проекти по мярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

От Министерството съобщават, че по мярката могат да кандидатстват малки стопанства с икономически размер между 6 000 и 7 999 евро в областите плодове и зеленчуци, животновъдство, етерично-маслени и лекарствени култури.

Земеделските стопани могат да заявят подпомагане на инвестиции в материални и нематериални активи, както и за модернизиране на вече съществуващи производствени бази за преработка. Ще се финансират и проекти за разширяване на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция. Бюджетът по мярката за преработка е в размер над 3 млн.лв.

Срокът за подаване на заявления е до 17:30 часа на 23 декември 2019 г.чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.


© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • мярка за преработка ПРСР
    17.09.2019 г.
    9034
    Увеличава се бюджетът за преработка на агропродукти по мярка 4.2 на ПРСР
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg