Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури

07.12.2019 г.
5521
Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) по време на Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната среда и смекчаване измененията на климата. 

Зърнопроизводителите изтъкват недостатъците на конвенционалното земеделие, които са свързани с уплътняване на почвата; образуване на плужна пета; нужда от множество почвени обработки. Сред недостатъците се изтъкват разпрашаването на почвата, свързано с ветрова ерозия и водна ерозия; загуба на органични вещества; деградация на почвата. Замърсяването на водите с фосфати и нитрати, както и наводненията – образуване на потоци и дерета, също са посочени като недостатъци на конвенционалното зърнопроизводство. 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА: Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  
Основен принцип на технологията консервационно земеделие 

Това е технология, при която дълбоките почвени обработки се заменят от изграждане на биологичната еко-система на почвата. В нея микроорганизмите, корените и другата почвена фауна поемат функциите по обработването и балансирането на хранителните вещества. Плодородието на почвата (хранителните вещества и водата) се регулира чрез управление на почвената покривка, плитки почвени обработки контрол върху плевелите. 

Основните агротехнически мероприятия в новата екологична технология са минимални, частични, повърхностни почвени обработки; директна сеитба със сертифицирани семена; покриване на почвата с растителни остатъци от предната култура, засяване на покривни култури; спазване на подходящ сеитбооборот; минимално използване на азот и фосфор; намалено използване на пестициди; внасяне на биологични вещества в почвата.


Как работи технологиятаПредизвикателства на консервационните технологии

Зърнопроизводителите представиха и предизвикателствата за прилагането на консервационното земеделие. Основните сред тях са дългият период на преход от конвенционално земеделие (от 5 до 7 години), както и значителната първоначална инвестиция за закупуване на специализирани машини, съобразени с вида минимална обработка, която ще се прилага. На този етап липсват стимули за практическо обучение и разпространение на консервационната технология, а земеделските стопани се нуждаят от обучения и достъп до компетентни консултантски услуги. 

Предимства на консервационните технологии

Прилагането на консервационно земеделие в полското производство създава устойчиво, конкурентно земеделие, което се бори с климатичните промени, посочват от Асоциацията на зърнопроизводителите. Технологията води до намаляване на парниковите емисии в атмосферата и намаляване на употребата на химични торове и пестициди. Бори се с ветровата и водна ерозия и подобрява биологичното разнообразие. Води до по-добра биологична активност на почвата и почвеното плодородие. Консервационната технология намалява стойността на разходите за производство, но след като премине преходния период. Тя е напълно адаптирана към почвите и климатичните условия в България. 

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47068
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Виж повече
 • еко
  09.11.2019 г.
  87817
  Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)
  Виж повече
 • Радостина Димитрова НАЗ
  26.10.2019 г.
  118668
  Радостина Димитрова, НАЗ: Полезащитните пояси да влязат като еко площи в ОСП! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  131016
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg