Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Кои държави в ЕС са водещи производители на селскостопански животни? (ИНФОГРАФИКА)

24.09.2020 г.
8480
По-голямата част от селскостопанските животни на Европейския съюз са съсредоточени в най-големите държави-членки, съобщава Евростат. Според статистическите данни, Евросъюзът има значителна популация на селскостопански животни към  декември 2019 г. - 143 милиона свине, 77 милиона говеда, 62 милиона овце и 12 милиона кози.

Испания отглежда 22% от свинете, 9% от говедата, 25% от овцете и 23% от козите в ЕС. Германия представлява 18% от свинете и 15% от говедата, а Франция - 9% от свинете, 24% от говедата и 12% от овцете в ЕС.

Европейската статистика отбелязва и някои други държави-членки, които са относително специализирани в отглеждането на определени селскостопански животни. Сред тях са Дания - 9% от популацията на свине и Нидерландия - 8%. Ирландия представлява 9% от популацията на говеда в ЕС, а Гърция - 14% от овцете и 31% от козите.

Според данните на Евростат, към декември 2019 г. в България се отглеждат 1,280  хил. овце,  527 хил. говеда, 491 хил. прасета и 228 хил. кози.

източник: Евростат

Между 2010 и 2019 г. има колебания в популацията на четирите основни категории животни. Популацията на свине в ЕС достигна максимум от почти 146 милиона през 2017 г., преди отново да намалее. Въпреки това, през 2019 г. броят на свинете все още е бил с 3% по-висок от 2010 г.

През същия период популацията на едър рогат добитък достигна връх от близо 80 милиона през 2016 г. (увеличение от 3% спрямо 2010 г.), преди отново да намалее през следващите три години. През 2019 г. той е приблизително с 1% по-нисък от 2010 г.

За разлика от това, между 2010 и 2019 г. популацията на овцете и козите поддържа тенденция на спад, съответно със 7% и 8% през 2019 г. в сравнение с 2010 г.

източник: Евростат© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

Коментари:

  • свиневъдство ЕС
    02.09.2020 г.
    8120
    Свинете са най-голямата група селскостопански животни в Европейския съюз
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg