Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Какво става с пазара на ядки и орехи в България и защо се увеличава вноса? (АНАЛИЗ)

17.12.2021 г.
6190
Постоянният растеж на пазара на ядки в България беше прекъснат през пазарната година 2020/21 поради пандемията от коронавирус и свързаните с нея икономически предизвикателства, като по-слабия туристически сезон и затварянето на обекти в хранително-вкусовата промишленост по време на няколкото лок-дауна.

Износът на бадеми от САЩ за България през първите девет месеца на 2020/21 възлиза на 880 метрични тона при пазарна стойност 4,5 милиона долара. Тези цифри бележат спад от 28% в пазарния обем и 46% спад в стойността на сделките в сравнение  със същия период на 2019/ 2020.

От началото на пандемията през март 2020 г. българският пазар на ядки се насочи към повече продажби на дребно и продажби на ядки за по-нататъшна преработка главно в сладкарската индустрия. Индустрията прогнозира растеж от 5,2 процента за текущата 2021 г. в сравнение с 2020 г., който да достигне до 67 милиона долара.

Българското производство на бадеми е малко и непоследователно; България е нарастващ вносител, за да отговори на благоприятното потребителско търсене. Все пак потребителите остават чувствителни към цената. Производството на български орехи расте и страната е нетен износител, но търсенето на качествен продукт за директна консумация доведе до увеличаване на вноса на орехи през последните четири години.

Потребителското търсене се смекчи през 2020/21 поради икономическото въздействие на пандемията от коронавирус, затворените обекти на хранителната промишленост и по-слабите туристически сезони. Продажбите на дребно, особено в специализираните търговски обекти за закуски и ядки, се оказаха по-устойчиви. Данните на официалната статистика (Националния статистически институт) показват, че консумацията на ядки на глава от населението през 2020 г. е нараснала от 1,3 кг/човек през 2019 г. до 1,4 кг/човек през 2020 г., или със 7,6 %. Тези данни обаче включват продажбите на дребно, а не потреблението в хранително-вкусовата промишленост (HoReCa). В зависимост от важността на сегмента хорека за различните видове ядки, тяхната обща консумация се колебае през последните две години, но като цяло се забавя.

През 2020/21 средните добиви от черупкови намаляха спрямо предходната година поради поредна година на неблагоприятно климатични условия. Реколтата от бадеми е намаляла с 29 %, а реколтата от орехи е намаляла с 12 %. Площта с бадеми е намаляла с осем процента, докато площта на реколтата от орехи е нараснала с 12 процента. В резултат на това местното предлагане на ядки е намалено: производството на бадеми спадна с 34 процента спрямо предходния сезон. Производството на орехи е намаляло по-малко рязко, с два процента, поради по-високите реколти, и все още е над средното за последните пет години.

По-ниското местно предлагане на бадеми доведе до по-висок внос през 2020/21 г., докато вносът на орехи се очаква да остане в застой или да намалее малко. Средните вносни цени на бадеми бяха по-ниски през 2020/21 г. до момента в сравнение с предходния сезон и по-достъпни за чувствителните към цените клиенти. Тъй като продажбите на бадеми през хорека каналите са значителни, общото потребление на бадеми (обем) се очаква да намалее, макар и не значително. По-ниското производство на орехи, заедно със съмнителното количество, не се компенсира от вноса поради по-слабото местно търсене. Потреблението спадна за първи път през последните пет години, прекъсвайки продължаващия растеж. Намалената вътрешна наличност предотврати износа, който се очаква да намалее значително. В резултат на това пазарът натрупа по-високи крайни запаси.

През 2021/22 г., въз основа на данните за събраната реколта и добива до момента (информация за индустрията), се очаква производството на бадеми да се възстанови. Производството на орехи вероятно ще нарасне. Според седмичните бюлетини на Министерството на земеделието към 4 ноември 2021 г. реколтата от орехи е била с 12 процента по-висока, средният добив с 38 процента повече и производството с 23 процента над това преди година. Предвижда се потреблението да се възстановява стабилно поради липсата на лок-даун към днешна дата, по-добър туризъм и бавно подобряване на индустрията за хранителни услуги. Предвижда се вносът на бадеми да се увеличи поради очакваното по-благоприятно потребителско търсене, въпреки че все още ще бъде под нивата отпреди пандемията. За орехите се очаква вносът да спадне поради натрупаните запаси през 2020/21  и по-високото вътрешно предлагане, въпреки че се очаква потреблението да се увеличи.

Пазарната концентрация продължава и пазарният дял на трите водещи марки/компании Детелина, Виктория Нутс и Елит нарасна до 43,3% през 2021 г. спрямо 42,5% през 2020 г. Следващите пет компании по обеми, Кронос, Дани, Керпи, Милена-Христо Христов ЕТ и Ивтони Шопов ООД представляват 29,7 на сто от националния пазар при 28,9 на сто през 2020 г. В същото време малките компании (от един до три процента дял всяка) заедно представляват 27,0 на сто през 2021 г., спрямо 28,6 на сто през 2020 г. ( източник: Euromonitor).

Българските преработватели все повече използват ядки в сладки и сладкарски изделия като вафли, бисквити, десерти и шоколад. Износът на сладкарски изделия намалява до 264 милиона долара през 2020 г., в сравнение с 279 милиона долара през 2019 г., поради доставките, засегнати от пандемията. Въпреки това през януари-юли 2021 г. износът се е увеличил с 22,3 процента. Основните преработватели на ядки/производители на захарни изделия продължиха да разширяват производството и да инвестират в ново оборудване и по-големи складови помещения.

При производството на бадеми площта, засадена през 2020/21, намаля за първи път през последните 10 години със 7% спрямо 2019 г. поради икономическата несигурност и по-трудните пазарни условия. Реколтираната площ е намаляла с 8% в сравнение с предходната година и е 31 % от засадената площ.

Площта, засадена с органични био черупкови градини (бадеми, орехи, лешници и кестени), продължи да намалява и през 2019 г. (последните налични данни) възлизаше на 141 350 декара, което е по-малко с 9% спрямо 2018 г. Напълно превърнати в биологични площи обаче, се увеличават с 23 % до 122 020 декара (86 % от общия брой). Останалите 14 % от площта са в процес на преобразуване.

Производството на биологични ядки през 2019 г. е 2198 тона с 22% повече в сравнение с 2018 г. През 2020 г. производството на биологични ядки е намаляло с 10% до 1972 тона. Делът на органичните ядки в общото производство на ядки е бил 37 % през 2019 г. и 32 % през 2020 г.

При производството на орехи през 2020/21 общата засадена площ е намаляла с 11%, но прибраната площ се е увеличила с 12% спрямо 2019/20 г. и представлява 43% от засадената площ (34 % преди година).

Оценките за потреблението се основават на интервюта с търговски източници и статистически данни за моделите на потребление. Производството и потреблението на орехи, особено в селските райони, е значително и извън търговските канали. През 2020/21 потреблението се оценява на 4900 тона, което е 1% намаление спрямо предходния период, главно поради стагнация на промишленото използване, докато продажбите на дребно се очаква да се възстановят. Продажбите на орехи чрез хорека канали са малки и не оказват значително влияние върху общото потребление. През 2021/22, потреблението на орехи се очаква да нарасне с допълнителни 4% спрямо 2020/21.

Търговия с орехи:
Вносът на орехи се е увеличива от 2017/18 г., поради по-силното търсене на качествен продукт от страна на потребителите и преработвателните предприятия. Вносът на орехи от септември 2020 г. до юни 2021 г., който обикновено отива в канали, ориентирани към потребителите, е намалял с около 10 процента (до 1 889 тона срещу 2 087 тона през същия период на миналата година и се очаква да бъде по-нисък за 2020/21 . Износът от САЩ за България към днешна дата възлиза на $197 000 (140 метрични тона).

Почистените орехи са в по-голямо търсене и техният внос е намалял по-малко от този на орехите с черупки, с 6% за горния период от време, в сравнение с 21% за орех с черупки . Стойностно вносът на обелени орехи нараства с 23 % в сравнение със съответния период на предходната година. Основните пазари за износ на орехи са Румъния, Гърция и Албания. През 2020/21 (търговски данни за септември 2020 г. – юни 2021 г.) износът на орехи е намалял с 54 % - до 877 метрични тона срещу 1 919 метрични тонна през предходния отчетен период. Очаква се общият износ на орехи за 2020/21 г. да е по-нисък поради повече продажби на вътрешния пазар и понижено международно търсене.

по темата работи - Мила Бошнакова - Петрова, Американско посолство в България

*** Очаквайте ексклузивно видео на АгроКлуб с инвеститори в черупкови градини и споделеният опит в особеностите на пазара в България и възможностите за експорт на лешници и орехи, както и рисковете от погрешен избор на дръвчета за разсад.

пазар и цена орехи

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg