Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Какви са прогнозите за реколтата и потреблението на агро стоки през 2021?

31.03.2021 г.
8279
Краткосрочната перспектива за селскостопанските пазари в ЕС през 2021 г. заключава, че селскостопанският сектор на ЕС показва устойчивост по време на кризата Covid-19. Секторът се справи сравнително добре благодарение на увеличените продажби на дребно и потреблението в домашни условия. Освен това перспективите са благоприятни при динамично глобално търсене и възобновяване на хранителните услуги (ресторанти, барове, кафенета), очаквани след като кампанията за ваксиниране бъде достатъчно напреднала.

Какви са най-новите тенденции и по-нататъшни перспективи за основните селскостопански сектори?

Полски култури

Цените на всички основни зърнени култури са се увеличили, в съответствие с глобалните цени. Световната консумация на зърно също се очаква да нарасне, главно от търсенето на фураж за животни. Производството на зърнени култури в ЕС може да достигне 295,2 милиона тона за 2020/21 г., което е ръст от 5,3% в сравнение с миналата година.

Общото производство на маслодайни семена в ЕС се очаква да нарасне с 3,4% в сравнение с миналата година и да достигне 16,7 милиона тона през 2021/22, въпреки тежките метеорологични условия. Що се отнася до протеиновите култури, производството е нараснало със 7,9% през 2020/21. През 2021/22 г. то може да се увеличи с нови 5,2%, главно от вътрешното търсене на храна.

Производството на захар в ЕС достигна 5-годишно дъно, с реализация на 14,4 милиона тона за 2020/21. Този спад се дължи главно на широко разпространеното пожълтяване на реколтата от захарно цвекло във Франция. Потреблението обаче трябва да остане стабилно, което да доведе до намаляване на запасите.

Специализирани култури
През 2020/21 г. зехтинът в ЕС може да достигне близо 2,1 милиона тона, което е с 10% повече в сравнение с 2019/20. След увеличение през 2020 г. потреблението в ЕС може да продължи да нараства през 2020/21 г. с допълнителни 3%. Благодарение на този растеж и очаквания стабилен износ цените на маслиновото масло могат да продължат да се възстановяват.

Що се отнася до лозаро-винарския сектор, производството на вино в ЕС през 2020/21 се очаква да остане стабилно на около 158 милиона хектолитра. Вътрешната употреба може да се увеличи с 2%, обусловена от „други употреби“ като кризисна дестилация. С износът, който се очаква да се увеличи, тези развития могат да доведат до намаляване на запасите от вино и по-добър пазарен баланс на сектора.

Производството на ябълки в ЕС остава стабилно за 2020/21 г. и възлиза на 11,5 милиона тона. С увеличената консумация у дома по време на пандемията Covid-19, консумацията на пресни ябълки на глава от населението се очаква да остане на високо ниво от средно 15,4 кг. на човек.

Производството на портокали в ЕС 2020/21 възлзиа на 6,6 милиона тона и е с 8% по-високо от предходната година. След голямо търсене на пресни портокали през 2020 г., потреблението се очаква да остане високо през 2020/21 г. при 12,9 кг на глава от населението.
 

Мляко и млечни продукти
Производството на мляко в ЕС през 2021 г. се очаква да нарасне с 1%, благодарение на увеличаване на добивите, докато броят на млечните стада се очаква да продължи да спада.

Консумацията на сирене и краве масло в ЕС може да се повиши особено от повторното отваряне на хранителните услуги, а продажбите на дребно трябва да останат на по-високо ниво в сравнение с периода преди Covid-19. По отношение на производството се очаква сиренето в ЕС да поеме 21% от допълнителното мляко, произведено през 2021 г.

Потреблението на пресни млечни продукти се очаква да спадне след пика през 2020 г., но най-вероятно ще остане над нивото преди Covid-19.

 
Месо
Производството на говеждо месо в ЕС е намаляло с 1,2% през 2020 г. и се очаква да продължи да намалява през 2021 г. с допълнително 0,9%, въпреки възстановяването на търсенето през втората половина на 2021 г., предполагащо постепенно отваряне на ресторантите и връщане на туризма.

Що се отнася до сектора на свинското месо, производството се е увеличило с 1,2% през 2020 г., обусловено от износа. След две години на впечатляващ растеж обаче износът ще намалее, тъй като секторът на китайското свинско месо бавно се възстановява от африканската чума по свинете (АЧС). Това ще доведе до малко по-ниско производство през 2021 г. (–0,7%).

През 2020 г. производството на домашни птици в ЕС е нараснало с 1% и се очаква да поддържа подобен растеж през 2021 г. (+ 1%). Секторът е бил засегнат от инфлуенца по птиците, открита в 18 страни от ЕС, наред със затварянето на хранителни услуги поради Covid-19, който също претегля на пазара. Въпреки това през 2021 г. трябва да се наблюдава леко възстановяване по отношение на износа, като забраните за износ (свързани с птичия грип) постепенно се очаква да бъдат премахнати.

Производството на овче и козе месо в ЕС се е увеличило с 2% през 2020 г. Очаква се обаче производството да намалее с 1% през 2021 г. поради спад в размера на стадата и по-малко клане във фермите в Румъния и България. По-ниската наличност на овче месо на вътрешния пазар може да доведе до повишаване на цените в ЕС.

© 2021 АгроКлуб
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg