Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Какви ключови решения прие Тематичната работна група към МЗХГ за новата ОСП?

11.12.2020 г.
10943
Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г.

Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

Дискутиран беше проектът на мярка „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“.
Тъй като базовите й критерии осигуряват ефективно определяне и насочване на финансирането към целева група земеделски стопани, при нея остава досегашното възрастовото изискване на кандидатите.
  • В годината на първо подаване на заявление те следва да не са навършили повече от 40 години.
  • Не се променя и условието за периода на създаване на стопанството - не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.
  • Запазва се 30 хектара максимален праг за площи при изплащане на подпомагането по тази интервенция. Този праг насочва плащането предимно към малките и средни по размер стопанства на млади земеделски стопани.
И през следващия програмен период се запазва изискването за професионален опит и/или образование в аграрния сектор. При годишното плащане за първите до 30 х допустими за подпомагане площи, изплатено допълнително към основното подпомагане, се въвежда ежегодно нарастваща ставка. Надбавката отразява баланса между нуждата от мотивация на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора.

Обсъдена беше интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. Целта й е включването в базовото подпомагане на всички площи, върху които се извършва земеделска дейност, както и осигуряване на основните екологични и климатични изисквания, произтичащи от предварителната условност.

На заседанието на Тематичната работна група беше представена и интервенцията за „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост .“ Опитът от прилагането на Схемата за преразпределително плащане през периода 2014-2020 г., показа че плащането, като добавка за първите 30 ха към основното плащане на площ, допринася съществено за повишаване на подпомагането от директни плащания и подобряване на доходите на малките и средни по размер стопанства.

В съответствие с дефинираните потребности предложената интервенция предвижда подпомагането да бъде насочено към стопанства с размер до 500 ха., които ще получават подпомагане за първите 30 ха. По този начин се подобрява финансова стабилност на малките и средни стопанства и се осигуряват устойчиви условия за работа и се създават предпоставки и стимули за разширяване на тяхната дейност и пазарна ориентация. За периода на изпълнение на националния Стратегически план, България ще запази и в същото време ще надгради постигнатите резултати до момента.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg