Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Каква цена да очакваме от пазара на пшеница за реколта 2022?

15.06.2022 г.
18867
Каква цена да очакваме от пазара на пшеница за реколта 2022 на фона на блокираните доставки на зърно в Черноморския басейн, данните за отлична реколта и повишеното търсене за експорт за Египет, Италия и Близкия изток?

Средни цени на пшеницата към 15-и Юни 2022:
Европа: 419 USD
Русия: 430 USD
САЩ: 483 USD
Аржентина: 492 USD
Канада: 483 USD
Австралия: 455 USD

През последния месец износът на Русия се е увеличил с 1,0 милиона тона до почти рекордните 40,0 милиона тона (при 7,0 милиона тона от предходната година) при по-обилна реколта и надмощие над другите производители в региона на Черно море, вкл.Румъния и България. Реколтата от зимна пшеница в Русия беше унищожена миналата година от необичайно събитие за образуване на ледена кора, но условията на отглеждане тази година са останали благоприятни с ограничено зимуване и се очаква добивите от реколта 2022 да бъдат много по-високи.

През втората част на 2021/22 г. износът на пшеница от Русия имаше два ключови ограничаващи фактора: данък върху износа и експортна квота. Експортната такса се е повишила значително през последната година и сега е на ниво от 129 долара/тон с неиндикация, че руското правителство планира да премахне този данък. Износната квота ограничи Русия
за износ между 15 февруари и 30 юни до 8,0 милиона тона. С новата реколта, която се очаква да бъде благоприятна, Русия ще възобнови износа през юли без количествените ограничения на квоти.

Износът от Русия също се очаква да се разшири предвид предизвикателствата пред износа на Украйна. Сега Украйна е изключително ограничена в своите доставки по море, което традиционно се отчита по-голямата част от износа си. Украйна премина от корабоплаване към спедиция суша, включително по железопътен транспорт, но обемите остават много ниски.

Водят се дискусии за потенциално отваряне на коридор за украински износ. Въпреки това, има
досега беше малък напредък, тъй като Русия призова за премахване на санкциите като предпоставка за гарантиране на
открит поток от украински износ. Въз основа на по-малка от очакваната реколта и опасения относно вътрешните доставки, Индия обяви забрана за износ през май. Тази забрана допълнително изостря ситуацията за чувствителните към цената пазари, които имаха започна да се обръща към него за доставки, но създава допълнителни възможности за Русия да доставя до пазарите на Индия.


 

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg