Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Имотни скици от Агенцията по кадастър се получават на 1180 гишета в страната

08.12.2019 г.
4858
Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 гишета в цялата страна. Такъв документ може да се получи във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове на страната, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път чрез КАИС, която е интегрирана в сайта на АГКК. Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици. В поне 116 общини в България също могат да бъдат издадени скици, като тази услуга се осигурява на гражданите от 287 техни служители. Тези служители имат право да издадат документа на хартия и да го подпечатат с мокър печат на АГКК.

В общинските служби по земеделие също могат да се получат такива документи oт специално упълномощени за целта служители.

Промените в ЗКИР и наредбите към него дадоха възможност и на всички геодезисти, които желаят, да издават имотна скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Към момента 61 лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР имат право да извършват
административно обслужване с кадастрална информация. 

Геодезистите могат да разпечатват имотната скица на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията. Освен в регионалните представителства на АГКК, във всеки областен град, за улеснение на хората са осигурени изнесени работни места и в редица по-малки градове на страната.

© 2019 Агро Клуб - Agroclub.bg

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • кадастър
    13.11.2019 г.
    73485
    Земеделската земя и горите влизат в цифрови кадастрални карти до края на 2019 г.
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg