Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Износът на пшеница спада с 53.8% на годишна база. Няма експорт на рапица, царевица и слънчоглед

14.01.2021 г.
6196
Износът на пшеница от България - една от основните експортни зърнени култури - спада с 53.8% на годишна база. Причината е основно в задържането на количества в силозите и изчакването на ръст в цената. Засега повишението на цената на пшеницата е сравнително умерено, на фона на резкия скок при цената на слънчогледа, който гони 1000 лв./тон.

Общо за периода от началото на настоящата пазарна година до 10 януари 2021 г. (29.06.2020 – 10.01.2021) през Пристанище Варна1 са изнесени 506,5 хил. тона пшеница (в т. ч. 33 хил. тона през последната седмица), което е с 53,8% по-малко на годишна база. Макар да остава в застой за поредна седмица, експортът на ечемик през порта е с 5,2% над миналогодишния. Все още не са преминавали товари с рапица от новата реколта. 

Засега не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2020 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени и маслодайни култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – октомври 2020 г. на външните пазари са реализирани общо 1 260,6 хил. тона пшеница, 131,8 хил. тона ечемик и 183,1 хил. тона рапица. Количествата са съответно с 55,5%, 28,9% и 49,9% по-малко спрямо аналогичния период на миналия сезон.

По данни на МЗХГ през изминалата седмица през Пристанище Варна не е отчетен износ на царевица и слънчоглед. При липса на преминали количества и през съответния период на 2020 г., измененията на експорта на годишна база се запазват: намаление с 2,8% за царевицата и увеличение с 15,1% за слънчогледа. 

До момента не е реализиран износ на царевица и слънчоглед – реколта `2020 от „Пристанище Бургас“ ЕАД. По предварителни данни на НСИ, през първите два месеца на пазарната 2020/21 година (септември и октомври 2020 г.) е налице намаление на износа на царевица и слънчоглед на годишна база, съответно с 12,3%, до 522,9 хил. тона и с 26,6%, до 125,2 хил. тона. 

От началото на съответните пазарни години (м. юли 2020 г. за есенните и м. септември 2020 г. за пролетните култури) през Пристанище Варна са внесени 2,2 хил. тона ечемик, 4,2 хил. тона царевица и 5,6 хил. тона слънчоглед. Все още няма данни за осъществен импорт на пшеница и рапица през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.

© 2021 АГРО КЛУБ
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg