Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Износът на зърно от Русия се разширява и се очаква да достигне 45 млн.тона

10.05.2023 г.
7527
Черноморският регион е важен доставчик на селскостопански стоки за света. През последната година световните пазари на зърно и маслодайни семена бяха разтърсени от продължаващата война в Украйна. Първоначално износът на зърно и маслодайни от Украйна по морски пътища беше напълно прекъснат, но оттогава бе в състояние да тече, улеснен от политиката на Турция и Ердоган чрез Черноморската инициатива за зърно.

Междувременно Европейският съюз се превърна в ключов вносител и пункт за транспортиране на украинско зърно в рамките на инициативата „Пътища на солидарността“, включително чрез черноморското пристанище Констанца в Румъния, както и чрез директни доставки на зърно, вкл.в България, от което силно пострада целия земеделски сектор, а печаливши се оказаха преработвателите.

И все пак най-известният износител в Черноморския регион е Русия, от която продължава да има силен износ през 2022/23 г. и се прогнозира да достигне рекорд за годишен износ на пшеница. Въпреки твърденията на руското правителство за предизвикателства пред износа, руският износ на зърно и маслодайни семена процъфтява през текущата пазарна година с достатъчно големи по обеми доставки и конкурентни цени. Обемът на износа през лятото и есента на 2023 може да бъде още по-голям ако руското правителство продължава да прилага експортни данъци и квоти, мерки за ограничаване на търговията, които са съвсем логични и оправдани в контекста на репресационните мерки и медийни манипулации от страна на целия ЕС.

През последното десетилетие руското производство на зърнени и маслодайни семена се е увеличило значително поради разширяването на площите за някои култури и подобрените добиви за други. През 2022/23 г. производството се увеличи за всички основни зърнени и маслодайни семена. Всъщност Русия имаше рекордно производство на пшеница, слънчогледово семе и рапица. Както ечемикът, така и пшеницата са предимно зимни култури, които са били отрицателно засегнати от ледена кора през 2021/22 г., но са се възстановили при идеални метеорологични условия през 2022/23 г. Производството на пшеница почти се е удвоило спрямо 10 години по-рано.

Разширяването на руското производство на зърно и маслодайни семена през 2022/23 г. се дължи както на увеличаване на засадената площ за всички култури (с изключение на царевица и маслодаен слънчоглед), така и на повишени добиви за всички тези зърнени култури (с рекорди за всички стоки с изключение на слънчоглед, който беше вторият по големина в историята на зърнопроизводството).

В допълнение към ръста на производството Русия започна 2022/23 г. с големи запаси от пшеница. Нивата на запасите бяха по-високи от нормалното поради ограниченията за износ, наложени от правителството през предходната пазарна година, за да се осигурят достатъчни вътрешни доставки в контекста на продоволствената сигурност и да се поддържат по-ниски вътрешни цени.

Действията на руското правителство направиха по-трудно установяването на точните обеми и стойности на износа през последната година. Русия спря да публикува своите митнически данни през март 2022 г., което означава, че последните публично достъпни статистически данни са до януари 2022 г. 

Много от данните на търговските партньори на Русия показват стабилен износ, настъпил след като Русия спря да публикува своите данни. Статистическите данни от последните няколко години показват някои от постоянно големите пазари за износ на зърнени храни, включително Египет, Турция, Саудитска Арабия, Иран, Казахстан и Нигерия. Най-добрите пазари на слънчоглед включват Китай, Турция и Египет, а водещите пазари за пазари на слънчогледов шрот включват Турция и Беларус. Много от тези държави разполагат с надеждни и достъпни търговски данни. Например Турция е ключов търговски партньор за пшеница и слънчогледов шрот. Данните до февруари 2023 г. подчертават продължаващия силен износ на Русия и разширяващия се пазарен дял.

Прогнозите са, че руският износ на пшеница ще достигне рекордните 45,0 милиона тона през 2022/23 г., което е с 36 процента повече от предходната година и с 3,5 милиона тона над предишния рекорд през 2017/18 г.

Месечните обеми на руски износ на пшеница по море варират между 2,0 и 4,5 милиона тона през текущата пазарна година, средно около 3,5 милиона тона. Водещите пазари за морски кораби са Турция, Египет, Иран, Саудитска Арабия, Судан и Алжир.

Данните за плавателните съдове не обхващат напълно износа по сухопътни транспортни маршрути (камиони или железопътен транспорт). Русия е изпратила значителни количества до страните от Евразийския икономически съюз, главно Казахстан. Съобщените данни от Комитета за митнически контрол на Казахстан показват, че вносът на руска пшеница за периода юли 2022 г. до февруари 2023 г. е почти равен на вноса за цялата 2021/22 г. Тези обеми са нараснали рязко в сравнение с последните години, тъй като Казахстан се превърна в основен търговски партньор. Казахстан традиционно е износител на пшеница и пшенично брашно за региона на Централна Азия. Въпреки това през 2021/22 г. Казахстан имаше намалена реколта, което наложи внос, за да се компенсира недостигът. През 2022/23 г. производството на Казахстан беше много по-голямо, но той продължи да внася конкурентна на цените руска пшеница. Наскоро правителството на Казахстан наложи 6-месечна забрана върху вноса на пшеница по шосе, целяща да спре вноса на евтина руска пшеница с камиони.

Руският износ на маслодайни продукти също е по-висок. Вътрешната преработка на маслодайни семена, особено смачкване на слънчогледово семе, се разшири в Русия въпреки стабилното вътрешно търсене. Русия и Украйна исторически са основните световни износители на слънчогледово семе и продукти. Чрез обработка (или смилане) на слънчогледови семена се произвеждат както слънчогледово масло, така и шрот. Тези продукти се изнасят до голяма степен в Близкия изток и Азия. С намаляването на наличието на функционални съоръжения за трошене в Украйна, Русия разшири производството на тези продукти с добавена стойност за експортните пазари.

Руският износ на пшеница беше стабилен през 2022/23 г. поради конкурентните цени през по-голямата част от пазарната година, която започна през юли 2022 г. През последното десетилетие Черноморският регион се превърна в най-конкурентния доставчик на пшеница и в резултат на това много страните в Африка и Азия започнаха да разчитат на региона както за пшеница за мелничарство, така и за качествена за фураж пшеница. Ключовите износители от Черноморския регион включват Румъния, Украйна и Русия и техните котировки като цяло са по-ниски от американската твърда червена зимна пшеница, среднопротеинова пшеница, която имаше по-малка реколта поради сушата тази година. Украинските котировки не бяха налични за периода, когато нейните пристанища бяха недостъпни, но сега експортните й котировки са под тези на Русия и Румъния. Офертите за безплатен борд (F.O.B.) обаче не включват застраховка и товари, които според съобщенията са високи за Украйна. Ценовото предимство на Русия й позволи да завладее голям пазарен дял в Турция и Египет, двама от трите най-големи световни вносители.

През годините Русия използва различни търговски ограничителни мерки, за да гарантира вътрешната хранителна сигурност. Докато в последните изявления на руското правителство се твърди, че икономическите санкции са възпрепятствали способността на Русия да изнася, в случая на зърнени и маслодайни семена, самото руско правителство е приложило експортни такси и квоти, които влияят върху цените и обема на износа.

През последните години Русия също ограничи обемите на износа на селскостопански продукти чрез експортни квоти. Преди десетилетие Русия просто щеше да забрани износа си, когато имаше намалени реколти, но оттогава премина към ограничаване на количествата за износ, особено през втората половина на пазарната година. Това, което започна като политика, прилагана за ограничаване на инфлацията на цените на храните на вътрешния пазар по време на пандемията от COVID-19, се превърна в ежегодно явление. Тази политика е пряко отговорна за ограничаването на пратките на износителите. Квотата е коригирана на годишна база, за да се отчетат наличните доставки; по-малка квота беше издадена през 2021/22 г., когато Русия имаше много по-малка реколта, и квотата беше разширена през 2022/23 г., след като беше събрана рекордна реколта.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg