Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Изменение на климата: Историческа суша в Италия застрашава добивите в селското стопанство

18.04.2022 г.
17543
* на снимката: Изменението на климата дава своите резултати. Голямо планинско езеро, напълно изсушено от сушата. Церезоле Реале, Италия – февруари 2022 г

Продължаващата суша в Северна Италия застрашава добивите в селското стопанство и производството на екологична енергия. 

Сухите условия са свързани с постоянна липса на валежи от декември 2021 г. Силният дефицит на валежи вече се отразява на водните ресурси. Конкуренцията за вода от различни сектори вероятно ще започне по-рано от обикновено. Сушата вече оказва влияние върху обема на съхраняваната вода за производство на енергия в италианската водноенергийна система. Повечето от резервоарите са под минималните исторически стойности (1970-2019) от септември 2021 г. Последните данни показват количество съхранявана енергия от 774 GWh в началото на март 2022 г., 27,5% по-малко от 8-годишния минимум (1068 GWh през 2021 г.).

Слабото натрупване на сняг се оценява от индикатора Snow Water Equivalent, с изключително ниски стойности в южните Алпи през зимата. Тези условия предизвикват опасения за приноса на топенето на снега към речните зауствания в края на пролетта, увеличавайки вероятността от хидроложка суша през следващите месеци.

Поради малко по-топъл от обичайния зимен сезон, ранното начало на вегетационния сезон отговаря на по-добри от нормалните условия за растеж на растителността в района. Въпреки това, липсата на валежи може да причини тежки въздействия веднага щом повторният растеж се ускори през пролетта.

По-сухи от нормалните условия се прогнозират за по-голямата част от Италия през следващите три месеца. Това прави по-малко вероятно обилните валежи да донесат облекчение на настоящата ситуация и поражда опасения относно широко разпространените и едновременни въздействия.

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg