Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Земеделците заявяват онлайн новите образци на трудови договори за сезонни работници

21.04.2020 г.
7927

Регистрираните земеделски стопани и регистрираните тютюнопроизводители могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а от Кодекса на труда) – за повече от един ден. Тази възмжност се предоставя от днес, 21 април 2020 г., съобщиха от Инспекцията по труда и допълниха, че за целта е надграден Портала за предоставяне на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда, съгласно нормативната уредба в условията на ИЗвънредно положение заради коронавирус епидемията. 

С разпоредбите се регламентира, само по време на извънредното положение, договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват за повече от един ден, и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и да не се заплащат предварително осигурителни вноски. Трудови договори за повече от един ден в периода на извънредното положение могат да използват освен регистрираните земеделски стопани, и регистрираните тютюнопроизводители, за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. Запазва се и възможността за използване и съответно генериране по електронен път на образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които ще използват за пръв път Портала за трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда и при регистрацията си в Министерството на земеделието, храните и горите са предоставили валиден електронен адрес, ще получат автоматично потребителско име и парола за вход в системата. Тези, които не са предоставили валиден електронен адрес, следва да предоставят такъв в Инспекцията по труда, за да им бъде осигурен достъп. Предоставените до момента достъпи до портала остават валидни.

Повече информация за използването на новия образец на договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, както и Ръководство на потребителя за работа с Портала е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“ - Ръководството е публикувано и в интернет страницата на  проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, в рубриката Дейност 10 . При необходимост назначени по проекта помощник-инспектори могат да съдействат на земеделските стопани и тютюнопроизводителите за работа със софтуера. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

ИА „Главна инспекция по труда“ напомня на земеделските стопани и тютюнопроизводители, че трябва до 24 април 2020 г. да генерират уникални идентификационни номера за използваните до момента нови образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – за повече от един ден.  

 

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG

Коментари 0

Коментари:

 • сезонни работници
  15.04.2020 г.
  8058
  Земеделци могат да сключват договори със сезонни работници за повече от ден
  Виж повече
 • сезонни работници
  06.04.2020 г.
  8571
  Десислава Танева: Земеделците да заявяват в Бюрата по труда сезонни работници!
  Виж повече
 • берачи на ягоди
  05.04.2020 г.
  14086 2
  Безработните могат да работят в агросектора без да губят обезщетенията си
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg