Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора

20.05.2020 г.
9207
Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното разнообразие и Стратегия “От фермата до трапезата” и ще имат ключово значение в развитието на селското стопанство през следващите 10 години. 

„От фермата до трапезата“ си поставя няколко конкретни цели, които ще се постигат чрез “устойчиви практики, които ще бъдат подпомогнати от общата селскостопанска политика (ОСП), общата политика в областта на рибарството с нови потоци от финансиране и eко-схеми”. Конкретните цели на стратегията са:
 
 • намаляване с 50 % на използването на пестициди и риска от тях, 
 • намаляване с най-малко 20 % на използването на торове, 
 • намаляването с 50 % на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани в стопанства животни и аквакултури,
 • заделяне на 25 % от земеделската земя за биологично земеделие. 
   
В съобщението на Европейската комисия се посочва, че Стратегията предлага мерки за подобряване на етикетирането, с което “да се отговори по-добре на нуждата на потребителите от информация относно здравословните и устойчиви храни”.

Стратегия за биоразнообразието е под мотото “Да върнем природата в живота си”. Тя цели да се въздейства на основните фактори, които водят до намаляване на биологичното разнообразие, като  “неустойчивото използване на сухоземните площи и моретата, свръхексплоатация на природните ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове”.
Конкретни цели:
 • възстановяване на увредените екосистеми и реки, 
 • подобряване на състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС, 
 • връщане на опрашителите в земеделските земи, 
 • намаляване на замърсяването, озеленяване на градовете, 
 • засилване на биологичното земеделие и други земеделски практики, допринасящи за биологичното разнообразие, и подобряване на състоянието на европейските гори.
   
Стратегията представя конкретни стъпки за поемане към възстановяването на биологичното разнообразие в Европа до 2030 г., което включва и трансформиране на най-малко 30 % от европейските сухоземни площи и морета в ефективно управлявани защитени зони и връщане на най-малко 10 % от земеделските земи към многообразни особености на ландшафта.

Финансирането, което ще се отпуска ежегодно за постигане на целите на стратегията, е  в размер на 20 млрд. евро от различни източници, в т.ч. фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

В съобщението си от днес, Европейската комисия обещава, че земеделските стопани, рибарите и производителите на аквакултури ще бъдат финансово подпомогнати от ОСП, за да направят прехода към новите устойчиви практики.

След като ЕК прие двете стратегии, следва тяхното обществено обсъждане и разглеждането им от Европейския парламент и Съвета на Европа. 


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG

 
Коментари 0

Коментари:

 • биоземеделие
  04.02.2020 г.
  8202
  Цел на ЕК: 30% от земеделската земя да е за биопроизводство до 10 години
  Виж повече
 • Зелена седмица 2020
  17.01.2020 г.
  8844
  Зелената сделка, ОСП и бъдещето на фермерите - фокус на Зелената седмица в Берлин
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  24946
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече
 • пчела
  05.12.2019 г.
  6991
  Какво убива пчелите и другите опрашители? (ИНФОГРАФИКА)
  Виж повече
 • зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47128
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Виж повече
 • пчели
  24.10.2019 г.
  115128
  Европарламентът иска по-строг контрол за защита на пчелите от пестициди
  Виж повече
 • Напояване
  23.10.2019 г.
  116284
  Селското стопанство влиза в приетата от Министерски съвет Стратегия за климата
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg