Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Зелени директни плащания в ОСП 2021-2027 - какво е ясно до момента?

29.09.2020 г.
8523
До 11 октомври 2020 г. браншовите организации могат да изпращат предложения за бъдещата зелена архитектура на Общата селскостопанска политика 2021-2027 г. Това стана ясно по време на проведени видеоконферентни срещи, на които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) запозна бранша с актуалното състояние на дебата за ОСП, съобщиха от пресцентъра на институцията. Предложенията за зелена архитектура могат да бъдат изпращани на имейл адрес cap@mzh.government.bg  

След проведените срещи стана ясно, че Германското председателство ще работи за постигане на Обща позиция на заседанието на Съвета на министрите, което ще се проведе на 19-20 октомври. Общият подход е позицията на Съвета по елементите на проекта за регламент за Новата ОСП. На база на тази позиция, подкрепена от държавите членки, Германското Председателство, представляващо Съвета на ЕС, получава мандат за преговори по време на тристранните срещи с Европейския парламент и Европейската комисия. 

Браншът бе запознат и с очакваните промени в кръстосаното съответствие след преходния период, както и рамката на еко-схемите.

Новата реформа на ОСП след преходния период предвижда изискванията, приложими за получаване на зелено плащане да бъдат част от кръстосаното съответствие.  При спазването им ще се предоставя плащане по СЕПП. По предложение на ЕК, досегашната надбавка за зелени плащания, която се изплаща към схемата, отпада. Тя може да бъде заместена чрез прилагане на еко-схеми, които да предвиждат по-високи от базовите изисквания. Предложението на Германското председателство предвижда еко-схемите да са доброволни за земеделските стопани, едногодишни плащания, в рамките на бюджета за директни плащания, на база хектар или животинска единица. Те се програмират на национално ниво като част от Стратегическия план, но техният вид и брой ще зависи от финалната регулация. На този етап се работи в посока еко-схемите да бъдат задължителни за държавите-членки и да бъде определен единен процент от пакета за директни плащания за всяка държава. Това налага намирането на работещ механизъм в България за компенсиране на земеделските производители, постигане на екологичен ефект и запазването на конкурентоспособността на секторите. Във връзка с предстоящия Съвет и работата по Стратегическия план, МЗХГ призовава стопаните да представят предложения за прилагането на зелени практики, които са приложими и работещи в сектора у нас.  

На проведения Съвет на министрите на 21 септември, повечето държави проявиха въздържаност по отношение на задължителен процент на еко-схемите на ниво държава-членка. Те апелираха за осигуряване на гъвкавост, така че средствата да могат да се прехвърлят към други схеми и мерки, в рамките на директните плащания, в случай че няма интерес към тях. Насоката на Германското председателство е тази възможност за прехвърляне да се допусне само за първите две години. България се присъедини към искането на други държави да се осигури възможност неизразходван бюджет от прилагане на еко-схемите да бъде прехвърлен към други схеми в първи стълб, като подпомагане на малките и средните стопанства. За България в хода на преговорния процес, въпросът за задължителността на еко-схемите остава основен политически елемент.  Той се разглежда в неделима цялост с въпроса за продължаването на Националната преходна помощ с нова референтна година 2018 и със същия бюджет. Относно обвързаната подкрепа, страната ни предлага стойностите й да се запазят поне на досегашните нива или да се увеличат.

На национално ниво приоритет ще бъде програмирането на работещи еко-схеми съвместно с бранша, които да са изпълними, да имат екологичен ефект и да са контролируеми с минимална административна тежест за стопаните.

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • Юлия Кльокнер
  18.09.2020 г.
  8111
  ОСП 2021-2027: Юлия Кльокнер атакува директно ДЗЕС 9, еко-схемите и Зеления пакт
  Виж повече
 • наръчник зелени практики
  08.09.2020 г.
  8555
  Мария Христова: Науката и земеделците предлагат добри екопрактики за новата ОСП (ИНТЕРВЮ II част)
  Виж повече
 • Мария Христова
  06.09.2020 г.
  9455 1
  Мария Христова: Земеделският бранш трябва да участва в писането на новите мерки за ОСП! (ИНТЕРВЮ - I част)
  Виж повече
 • no till царевица
  30.07.2020 г.
  8760
  No-till технологията в България като част от зелените практики на бъдещата ОСП (СТАНОВИЩЕ)
  Виж повече
 • no till
  06.02.2020 г.
  16168 2
  Земеделци искат прилагането на No-Till технологията да се компенсира по ПРСР
  Виж повече
 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7077
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  127603
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Виж повече
 • преходна национална помощ
  21.09.2020 г.
  8801
  България иска преходна национална помощ до 2027 г. в ОСП с нова референтна дата
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg