Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Започна масово торене на площите с житни култури

04.03.2021 г.
10264
Земеделците изкараха торачките за пролетно подхранване на житните култури. Като цяло в Южна България посевите към момента са в по-добро състояние от тези в Северна България, където в средата на Февруари станаха измръзвания и пожълтяване на площите.

В значително по-добро състояние са посевите торени предсеитбено с НПК. Наличието на достатъчно достъпен калий прави посевите по-устойчиви на засушаване и по-добре обезпечени с хранителни вещества. Това се отразява и на студоустойчивостта.

Жълтеенето до голяма стапен се дължи на по-слабата устойчивост на ниски температури и на практика е температурен пригор. В ситуация като тазгодишната за предпочитане е основното торене да се извърши с амониева селитра като по-подвижна от карбамида. За предпочитане е количеството на амониевата селитра да не надвишава 25 кг/дка. Коригиращото последно торене през Март може да се извърши само ако валежната обстановка се нормализира

Не трябва да се допуска формирането на концентрирана азотна зона в повърхностния слой - около 10-15 см, тъй като кореновата система се ориентира в тази част и растенията стават силно уязвими при засушаване.                                             
За формиране на 100 kg зърно и съответното количество надземна маса пшеницата извлича от почвата: 2,5 – 3,0 kg N,1,0-1,2 kg Р205 и 2,5 – 2,8 kg К2О.

Ечемикът изисква реакция на почвата близка до неутралната и е мно­го чувствителен към киселата реакция и към наличието на подвижен алу­миний. Ечемикът се отличава с по-бърз ход на постъпване на хранител­ните вещества в сравнение с пшеницата. От фаза братене до фаза изкласяване усвоява до 60% от общото количество на азота и около 75% от общото количество на фосфора и калия.

За формиране на 100 kg зърно и съответното количество надземна маса ечемикът извлича от почвата 2,4 – 2,8 kg N, 1,0-1,2 kg Р205 и около 2,5 kg К20. При ечемика, отглеждан за фураж се дава превес на азотното торене, с цел повишаване на белтъчното съдържание в зърното, а при пивоварния ече­мик – на фосфорното и калиевото торене, за повишаване на въглехидратите.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg