Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Започна онлайн приемът на заявления по Кампанията за директни плащания 2021 (УКАЗАНИЯ)

01.03.2021 г.
11523
От днес 1-и Март започва онлайн приемът на документи по Кампанията за директни плащания 2021, като крайният срок е до 15-и Май.

През Кампания 2021 продължава да се проверява изискването всички кандидат- бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В регламента за директните плащания е определен негативен списък от лица, които не са активни земеделски стопани. 

Регистрацията като активни земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.

От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за
подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2021 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате
изискването за диверсификация.

При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 септември до 1 ноември 2021 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето. Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2022 г. По този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

ПЪЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2021
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg