Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ЕК отваря програмите за промоция на селскостопански храни с бюджет 182.9 млн.EUR

29.01.2021 г.
10566
Европейската комисия обяви поканите за предложения за европейски програми за промоция на селскостопански храни в ЕС и в чужбина. Тази година се поставя специален акцент върху популяризирането на продукти и земеделски методи, които подкрепят по-пряко европейските цели на Зелената сделка, като биологични продукти, плодове и зеленчуци и устойчиво земеделие.

За 2021 г. общ бюджет от 182,9 милиона евро е отпуснат за популяризиране на селскостопански храни в ЕС във и извън ЕС. От общия бюджет 173,4 милиона евро са заделени за съфинансиране на програми за промоция, които ще бъдат избрани сред предложенията след публикуваните покани.

Почти половината от бюджета (86 милиона евро), предназначен за съфинансиране на програми за насърчаване, ще бъде насочен към кампании, които са по-пряко в съответствие с европейските амбиции на Зелената сделка, и по-специално стратегията "От фермата до вилицата". Това включва програми за популяризиране на биологични продукти с общ разпределен бюджет от 49 милиона евро и на устойчиво земеделие с бюджет от 18 милиона евро. Освен това 19,1 милиона евро ще бъдат отпуснати за популяризиране на плодове и зеленчуци в контекста на балансирана диета.

88,1 милиона евро ще бъдат отпуснати за програми за промоция в страни извън ЕС. Това включва програми, насочени към държави с висок потенциал за растеж като Южна Корея, Япония, Мексико и Канада. Освен това програмите следва също да информират потребителите за различните схеми за качество на ЕС или да насърчават високите стандарти за безопасност и качество на ЕС, както и разнообразието и автентичността на европейските продукти.

Очаква се избраните програми да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански хранителни продукти на ЕС по целия свят.

Широк кръг от органи, като търговски организации, организации на производители и групи за селскостопански храни, отговарящи за промоционални дейности, могат да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения. Проектите ще бъдат оценявани по-специално по отношение на устойчивостта на критериите за производство и потребление, в съответствие с климатичните и екологичните цели на ОСП, европейската зелена сделка и стратегията Farm to Fork.

Предложенията трябва да се подават до 28 април 2021 г. 17:00 CET (Брюксел) чрез специалния портал. Комисията ще направи оценка на предложенията и ще обяви бенефициентите през есента. CHAFEA, Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните на ЕС, предоставя редица инструменти, които да помогнат на кандидатите да представят успешно своите предложения.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg