Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ЕК започва да следи вноса на биоетанол и цените на царевицата и ечемика

05.11.2020 г.
8009
Европейската комисия въвежда наблюдение на вноса в ЕС на етанол от възобновяеми горива („биоетанол“), което е пряко свързано с формирането на борсовите цени на царевицата и ечемика. В контекста на икономическия спад, причинен от COVID19, вносът на биоетанол се е увеличил значително през последните месеци на ниски цени. Европейската индустрия за производство на биоетанол предостави доказателства, че по-нататъшното увеличение на вноса би причинило икономическа вреда на сектора. Поради това Комисията е предприела незабавни стъпки, за да позволи проследяване на обема на вноса, което ще позволи на производството на биоетанол да оцени по-добре ситуацията.Изпълнителният вицепрезидент и комисар по търговията Валдис Домбровскис каза: „Нашите икономики все още са засегнати от последиците от пандемията и процесът ни на възстановяване не трябва да бъде спрян от изкривяващите търговски практики на трети страни. Ето защо трябва внимателно да наблюдаваме всяко търговско развитие, което потенциално може да възникне от нелоялна конкуренция. Такъв е случаят с биоетанола днес, но други индустрии скоро може също да изискват наблюдение на вноса, за да могат да бъдат по-добре защитени от тези нежелани практики. "

Надзорът на Комисията върху вноса не е мярка, която ограничава вноса. Той осигурява бърз мониторинг на развитието на вноса за конкретни продукти. Данните ще бъдат публично достъпни. Това би трябвало да помогне на индустриите да имат по-добър преглед на ситуацията в техния сектор и да им предостави информация, основана на факти, която да им помогне да проучат необходимостта от по-нататъшни действия.

Въвеждането на надзор следва искане, отправено от Франция от името на европейската индустрия за производство на биоетанол. Промишлеността предостави достатъчно информация, показваща, че наскоро е настъпил значителен ръст на вноса, както и индикации, че този внос би причинил икономическа вреда.

Актът за изпълнение, одобрен от държавите-членки и публикуван днес, предвижда наблюдение от всички страни на произход за период от една година. Статистическите данни за вноса ще предоставяме ежемесечно на уебсайта на Комисията.

Тъй като други индустрии в ЕС могат да се сблъскат със сравними ситуации, Комисията остава отворена да разгледа всички надлежно подкрепени искания. Европейските икономически сектори, способни да предоставят достатъчно първоначални доказателства за значително неблагоприятно въздействие и вреда, причинени от скорошно увеличение на вноса, могат да се възползват от възможността за надзор на вноса.

Въз основа на правната рамка на ЕС тези искания обаче трябва да бъдат насочени през държавите-членки на ЕС. С това Комисията потвърждава, че е в състояние да предостави на заинтересованите страни адекватни инструменти за мониторинг, за да се предвиди търговски натиск върху други сектори на европейската икономика.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg