Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Европейските лобита се скараха за субсидиите за земеделие на фона на спорове за еко схемите

Преговарящите от Европейския съюз през последната седмица не успяха да постигнат съгласие за реформите на огромната програма за субсидиране на земеделието в рамките на новата ОСП, като през юни трябва да се възобновят преговорите за правила за защита на малките ферми и ограничаване на въздействието върху околната среда от страна на конвенционалното земеделие.

ЕС е към края на тригодишната борба за реформа на своята Обща селскостопанска политика (ОСП). ОСП ще представлява приблизително една трета от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. - 387 милиарда евро - за плащания на земеделски производители и подкрепа за развитие на селските райони, като новите правила ще започнат от 2023 година.

Реконструкцията на ОСП има за цел да ограничи въздействието върху околната среда на селското стопанство, което е най-често докладваният източник на натиск върху местообитанията на дивите видове, продължава да бъде основен причинител на смъртността при пчелите и освен това е отговорно за 10% от емисиите на парникови газове в ЕС.

След целодневни преговори в четвъртък държавите-членки на ЕС не успяха да намерят компромис, който да предложат в преговорите с Европейския парламент и Европейската комисия.

Европейският комисар по земеделието Януш Войчеховски заяви, че се надява през юни да бъде постигната просолвутата Зелена сделка. Но той каза, че страните членки са с "преувеличени опасения", че парите, заделени за екологични програми, ще останат неусвоени, тъй като фермерите няма да кандидатстват за тях.

Португалският министър на земеделието Мария до Чеу Антунес заяви, че страните членки са направили "многобройни отстъпки" в преговорите.

Законодателите от Европейския парламент заявиха, че държавите-членки са добавили малки букви в текстовете, в последния момент, за да отслабят правилата.

Един неразрешен спор е колко да се похарчат за „еко-схеми“ за опазване на околната среда, като например биологично земеделие или повторно овлажняване на торфища, за да се абсорбира CO2.

Държавите-членки на ЕС предложиха изискване страните да изразходват средно 18% от плащанията за земеделски производители за такива схеми или да губят парите. Парламентът е поискал обвързващ 30% дял.

Други нерешени въпроси включват как да се пренасочат пари от големи собственици на земи и предприятия към по-малки ферми. Парламентът заяви, че страните трябва да преразпределят част от плащанията към по-малките ферми. Държавите-членки заявиха, че държавите могат да се откажат, ако използват други методи за справедливо разпределение на средствата.

Кампании заявиха, че предложенията не успяват да приведат селското стопанство в съответствие с амбициите на ЕС в областта на климата и биха позволили по-голямата част от средствата да бъдат изразходвани за замърсяващи форми на индустриално земеделие.

Други обсъждани правила ще определят стандарти за условията на труд и ще формират кризисен фонд, в случай че селскостопанските пазари бъдат нарушени от извънредна ситуация, като пандемия.

© 2021 АгроКлуб
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg