Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Европейската комисия започна консултации по нова стратегия за почвите в ЕС

03.02.2021 г.
9872
Европейската комисия стартира онлайн обществена консултация относно разработването на нова стратегия на ЕС за почвите. Това е последният от набор от обществени консултации за различни екосистеми, изпълняващи специфичните ангажименти в Стратегията за биологично разнообразие на ЕС 2030 г. Търсене на налични преводи на предходната връзкаEN •••.

Здравите почви произвеждат нашата храна и суровини, почистват питейната ни вода, намаляват рисковете от наводнения и съхраняват огромни количества въглерод. Те са от съществено значение за постигане на целите на Европейското търсене на зелена сделка за достъпни преводи на предходната връзкаEN ••• като климатична неутралност, възстановяване на биологичното разнообразие, нулево замърсяване, здравословни и устойчиви хранителни системи и устойчива околна среда. И въпреки това почвите ни се влошават поради неустойчиво управление, прекомерна експлоатация, изменение на климата и замърсяване. Поради тази причина стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. обявява приемането на нова стратегия за почвите през 2021 г.

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус Синкевичюс каза:

Една четвърт от биоразнообразието на нашата планета присъства в почвата. Това буквално е съкровище под краката ни и от това зависи храната ни и бъдещето ни. Трябва да подготвим Европейския съюз със стабилна политика за почвите, която ще ни позволи да постигнем нашите амбициозни цели в областта на климата, биологичното разнообразие и продоволствената сигурност и да засилим усилията си за управление на почвата по начин, който тя може да осигури за хората, биологичното разнообразие и климата


Целта на новата стратегия на ЕС за почвите ще бъде да разгледа изчерпателно проблемите, свързани с почвата и земята и да спомогне за постигане на неутралност на деградацията на земите до 2030 г., една от основните цели на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Ще се проучи как да се защити плодородието на почвата, да се намали ерозията и да се увеличи органичното вещество в почвата. Стратегията ще разгледа предизвикателства като идентифициране на замърсени места, възстановяване на деградирали почви, определяне на условията за доброто им екологично състояние и подобряване на мониторинга на качеството на почвата.

В допълнение, стратегията ще вземе предвид международните ангажименти на ЕС, като се впише в позицията на ЕС на предстоящите глобални преговори за биологичното разнообразие в COP 15 на Конвенцията на ООН за биологично разнообразие (CBD), тъй като почвите са дом на над 25 процента от нашите биоразнообразието на планетата. Действията, свързани с почвата и земята, също са приоритети съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD), Глобалното партньорство на почвата на ФАО и по-общо за външните действия на ЕС и сътрудничеството за развитие.

Въз основа на Пътната карта за нова стратегия за почвите, консултацията търси приноса на заинтересованите страни относно предизвикателствата и възможностите по отношение на нашите екосистеми на земята и почвите, които предоставят ценни услуги като осигуряване на храна, енергия и суровини, улавяне на въглерод, пречистване на водата и проникване, регулиране на хранителните вещества, контрол на вредителите и отдих.

Паралелно се провеждат и други обществени консултации относно „цели за възстановяване на природата“, „Нулева амбиция за замърсяване на въздуха, водата и почвата“, „Използване на земята, промяна в земеползването и горско стопанство - преглед на правилата на ЕС“ и новия ЕС Стратегия за горите.

Чрез тази обществена консултация Комисията приканва гражданите и организациите да допринесат за подготовката на новата стратегия на ЕС за почвите и да споделят своите виждания относно потенциалните цели и действия. Той ще остане отворен за обратна връзка в продължение на 12 седмици до 27 април 2021 г.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg