Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Еврокомисаря по земеделие: 25% от площите трябва да са за био производство!

19.04.2021 г.
9544
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони в ЕС Януш Войчеховски представи план за действие за развитие на биологичното производство пред членовете на парламентарната комисия в общността. Целта според плана е до 2030-та година площите в Европейския съюз, които се обработват биологично, да бъдат поне 25%.

Януш Войчеховски, комисар по земеделие и развитие на селските райони, ЕК:
“Важен е този план, както по стратегията “От фермата до трапезата”, така и по стратегията за биологичното многообразие е предвидено 25% от земеделските земи в съюза до 2030-та да са биологично обработвани. Предвижда се също така и значително увеличение на дела на биологичните аквакултури. Има основателни причини за това. От една страна биологичното земеделие се отразява положително върху околната среда, биологичното многообразие и благосъстоянието на животните. От биологичното земеделие освен това ще произтече мултиплициращ ефект, т.е. то ще се отрази положително и по други цели по двете стратегии – “От фермата до трапезата” и стратегията за биологично многообразие. Най-вече под формата ограничаване използването на торовете, ограничаване използването на пестициди и на антимикробни препарати. Към момента 8,5% от земеделските земи се обработват биологично.”

Еврокомисарят сподели, че при запазване на тази тенденция към 2030-та година делът на биологично обработваните земеделски земи ще бъде между 15 и 18%.

“Предвидената от нас цел е с около 10% по-високо, т.е. не можем да продължим по старому. Едновременно с това има доста големи разлики между държавите-членки. В някои над 25% от земеделските земи се обработват биологично – мога да ви дам за пример Австрия – тя е лидер в това отношение. Там делът е 26%, а в други държави-членки делът е едва 0,5%. Целта, която сме си поставили е осъществима. Като цяло планът за действие има за цел да се определят инструментите и да се приложат съответните мерки, така че към 2030-та година 25% от земеделските земи да бъдат биологично обработвани.”

Това ще допринесе и за постигането на целите по стратегиите “От фермата до трапезата” и стратегията за биологично многообразие, добави Войчеховски:

“На плана трябва да се гледа в по-широк контекст, например в контекста на новия регламент за биологичното производство, който ще влезе в сила идната година, благодарение и на вас. В този регламент ще има правна сигурност и предсказуемост, а това е много важно за производителите, които искат да преминат към биологично производство. Освен това ще има и значителни финансови стимули в рамките на новата ЕСП по “Хоризонт Европа” и в рамките на политиката за насърчаване на селското стопанство.”

По мнение на еврокомисаря, планът за действие трябва да бъде разглеждан и в контекста на голямото доверие към биологичното производство и все по-широкото признаване от обществеността на логото на ЕС за биологично производство. Планът получи както одобрителни, така и доста критични коментари от страна на докладчици, координатори и членове на европейския парламент.

Херберт Дорфман, група на ЕНП:
“Много остро критикувах на времето стратегията “От фермата до трапезата”. Продължавам да съм много критично настроен. Не поставяте изобщо под въпрос целта от 25% биологично обработвани земеделски земи. Можем да постигнем тази цел единствено и само ако има и търсене на биологично произведени храни. Вие самият констатирахте това. По настоящия план се взема предвид търсенето, предлагат се мерки за стимулиране на търсенето на биологично произведени храни. Мисля, че това е правилният подход. Във връзка с това, има два-три момента, които са важни според мен. На първо място - преработването. Взема се предвид този въпрос в плана за действие, но ако искаме да увеличим дела на биологичното производство, то ще трябва вложените ресурси при производството на биологични продукти във все по-голяма степен да са преработени продукти.Не се справяме добре в това отношение в момента.”

Според Паоло де Кастро, който е част от докладчиците, планът за биологично земеделие е много амбициозен, като най-трудно ще бъде постигането на тези 25% био площи до 2030-та година.

Паоло де Кастро, член на Прогресивен алианс на социалистите и демократите:
“Ако по подходящ начин се приложат различните системи за обработка на земите, мисля, че ще можем да постигнем целта по зеления пакт. Трябва да се стимулира не само предлагането, но и търсенето на биологични продукти. Ако си залагаме амбициозни цели за увеличаване дела на биологичното производство без обаче да обърнем внимание на търсенето, то не мисля, че ще постигнем успех. Трябва да предоставяме стимули, за това производителите да избират най-здравословния и най-устойчивия вариант, но не винаги това е най-евтиният и най-удобният за производителя вариант. За целта трябва да има повече просвета пред потребителите. В противен случай, те ще се ръководят при избора си само от по-ниската цена.”

“Биологичното производство е важен източник на приходи в селското стопанство”, отбеляза Улрике Мюлер от името на “Обнови Европа”:

Улрике Мюлер, докладчик по Хоризонталния регламент, Обнови Европа:
“През изминалите години делът на биологично обработваните земеделски земи силно се увеличи. Сега основната пречка за по-нататъшния растеж на този отрасъл е липсващото търсене. За това и приветствам плана за действие, в който се поставя акцент върху балансираните пазари, които реализират печалби, и поради това поставя и акцента върху търсенето. Говорихте за аквакултурите – тук искам по-конкретно да цитирам древно мащабното производство на аквакултури, в Бавария например. Това е производство на аквакултури в най-чистата му форма, но не бива да смятаме, че биологичното производство, ако се запази статуквото в този отрасъл, е панацея за селското стопанство в бъдеще. То е свързано с високи разходи, има също така колебания и в добивите – това са проблеми, които трябва да бъдат решени. Комисията не бива да гледа опростенчески на нещата – трябва да признае и в по-голяма степен и други селскостопански модели. На страница първа в плана за действие, казвате, че биологичните производители са пионерите на селското стопанство на бъдещето. Не съм съвсем съгласна с това, тъй като ако искаме селското ни стопанство да е успешно и в бъдеще, ще трябва да се използват определени технологии.”

Жил Льобретон, докладчик от групата Идентичност и демокрация заяви, че е загрижен за съдбата на земеделските стопани, тъй като тези амбициозни цели залагат на две неща:
“Първо, да се намерят достатъчно канали за реализация на органичната продукция. В края на краищата, хранително вкусовата промишленост ще трябва да бъде убедена да предпочита главно органичните продукти, да не говорим за общественото хранене. Това във всеки случай е риск, тъй като ако не успеем да убедим търсенето в тази посока ще поставим на карта съдбата на производителите. И вторият риск, разбира се, е за опорочаване на конкуренцията. Селскостопанската политика не е изолирана, тя се полага в един свръх либерален стопански контекст, със спогодби за свободна търговия, с навлизане на европейска територия на селскостопанска продукция, която не се подчинява на същите стандарти. Френските земеделци, знаете, през последните седмици протестират по улиците на страната. Еко схемите, в това число, ги застрашават със сериозно намаляване на доходите.”

Действията по плана са насочени основно към потреблението и търсенето на гражданите на общността. Ще бъдат задействани механизмите по ОСП като акцентът е насочен към втората ос, която следва да допринесе за преход към биологично производство и укрепване на цялата верига на съставяне на добавена стойност.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • био земеделие
  04.01.2021 г.
  10715
  Балансирано субсидиране за био-производство предлага МЗХГ за новия програмен период
  Виж повече
 • Био храни
  28.06.2019 г.
  2134
  Световният пазар на био храни се доближава до 100 милиарда евро
  Виж повече
 • био производство
  05.04.2019 г.
  3820
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg