Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Евродепутати: Да спре несправедливото резпределяне на директни плащания!

13.05.2020 г.
8162
Несправедливото разпределение на директни плащания между държавите-членки на ЕС трябва да спре. За това призовават членове на Европейския парламент в писмо до Комисията, Съветa и своите колеги в Европейския парламент. 

Авторите на писмото подчертават, че по време на кризата от коронавируса е още по-важно да се изравнят директните плащания, за да се гарантира лоялна конкуренция и да се предотврати изчезването на стопанства в много региони на Европейския съюз. Селското стопанство е сред най-уязвимите сектори в ЕС, поради което е подкрепено чрез втория по големина бюджет на ЕС за Общата селскостопанска политика (ОСП). ОСП изпълнява няколко основни цели, определени в Договора за функциониране на Европейския съюз и по-специално увеличаване на производството на храни в целия ЕС, стабилизиране на пазарите и най-важното, осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност. 

С последните разширявания на Европейския съюз, така наречените „нови“ държави-членки се присъединиха към общия европейски пазар и се ангажираха със същото високо ниво на производство, хуманно отношение към животните и екологични стандарти като „старите“ държави-членки, с ясен ангажимент от ЕС за постигане на подобни условия на земеделие за всички земеделски стопани в ЕС след преходен период с ограничена продължителност. За съжаление "преходният" период, който трябваше да приключи през 2013 г., се превърна в „постоянен“. Сегашната ОСП не е в състояние да постигне целите си, няма справедливост относно нивото на субсидиите, получавани от земеделските стопани в „новите“ държави-членки. 

Докато в ЕС остават „равни“ и „по-равни“ фермери, най-нуждаещите се земеделски стопани в „новите“ държави-членки ще се откажат от земеделие и ще изоставят селските райони. Натоварени с концепцията за „повече равни между равни“, авторите на писмото призовават Комисията, Съветът и колегите в Европейския парламент да прекратят смущаващата дискриминация, за да се осигури равно третиране на всички европейски земеделски стопани и да се гарантира спазването на Договора за функциониране на Европейския съюз./източник: МЗХГ

© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG


 
Коментари 0

Коментари:

 • ОСП
  29.04.2020 г.
  8337
  Двугодишен преход към новата ОСП е все по-реален
  Виж повече
 • Пека Песонен, Копа Коджека
  05.05.2020 г.
  8063
  Копа Коджека: Преходът към новата ОСП да е не по-дълъг от две години!
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg