Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ДФЗ приема заявления за доилни агрегати с 50% субсидиране (ДОКУМЕНТИ)

Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще субсидира с 50% покупката на доилни агрегати и машини.  Схемата ще стартира на 3-ти Юли и документи ще се приемат до 31-ви юли 2019 г.

Животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.

Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ЛИНКОВЕТЕ ПО-ДОЛУ:
 

изтеглете файла:

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 9.12 MB (rar) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ПЪЛНОМОЩНО - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 64 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ПЪЛНОМОЩНО - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 63 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
УКАЗАНИЯ - ДОИЛНА ТЕХНИКА 976.94 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 105 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 71 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИЛНИ АГРЕГАТИ 30.5 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg