Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

ДФЗ отпусна 4,5 млн. лв. държавна помощ за пчеларите

27.09.2019 г.
50105
Държавата ще отпусне на българските пчелари минимална помощ de minimis, за да покрият част от годишния си разход за отглеждане на пчели. За целта Управителният съвет на ДФ „Земеделие” гласува бюджет в размер на 4,5 млн. лв., съобщават от Фонда.

Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.

Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 и/или през 2019 г. Продукцията им следва да отговаря на изискванията, заложени както в Закона за пчеларството, така и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация. Помощта се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по Наредба №3 от 1999 г.

Пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на Фонд „Земеделие“ от 7 до 18 октомври 2019 г. 

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приключване на кандидатстването за помощта. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготвят указания за предоставяне на помощта.
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • 3.5 млн.лв. финансова подкрепа по мярка DeMinimis отпуска ДФЗ на пчеларите
    05.12.2018 г.
    2989
    3.5 млн.лв. финансова подкрепа по мярка DeMinimis отпуска ДФЗ на пчеларите
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg