Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Добруджа с най-ниски добиви на пшеница от реколта 2020 (АНАЛИЗ ПО ОБЛАСТИ)

01.10.2020 г.
7156
В условията на настоящата година в 10 области на страната (Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Шумен, Търговище, Силистра, Разград, Русе) са получени значително по-ниски добиви, в сравнение със средните за съответната област за последните 5  години. Намалението варира от 68 % за област Добрич до 15 % за област Разград, сочат данни на Земеделското министерство. Всички тези области попадат в Североизточна и Югоизточна България.

В област Добрич през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница са по-ниски с 68 % средно за областта в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират от 130 кг/дка за община Генерал Тошево до 220 кг/дка за община Добрич-селска. Във всички общини на област Добрич получените добиви са с над 60 % по ниски в сравнение със средния добив за областта за  предходния петгодишен период. Най-голямо е намалението със 70 до 77 % за общини Балчик, Каварна, Шабла и Генерал Тошево. 

В област Варна през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница средно за  областта са по-ниски с 49 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-широки граници от 122 кг/дка за община Девня до 400 кг/дка за община Дългопол. В две общини - Дългопол и Аксаково намалението на добива в сравнение със средния добив за областта за периода 2015 – 2019 г. е с около 20 %. В три общини намалението е под 50 %. За община Варна 38 %, 40 % за община Бяла и 43 % за община Долни Чифлик. В останалите 7 общини намалението е с над 50 %. За община Девня 76 %, за община Белослав 67 % за  община Суворово 63 %, за общините Аврен, Вълчи дол и Провадия 57 %, и 50 % за община Ветрино.


В област Сливен през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница за областта са по-ниски с 47 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите от 110 кг/дка за община Сливен до 322 кг/дка за община Нова Загора. Добивите в община Сливен са със 76 % по-ниски в сравнение със средните за областта за периода 2015-2019 г., добивите в общините Котел и Твърдица са с 54 % и 56 % по-ниски, а в община Нова Загора с 22 %. 

В област Бургас през реколтната 2020 г. получените добиви от пшеница средно за областта са по-ниски с 46 % в сравнение със средните добиви за областта за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-широки граници от 150 кг/дка за община Руен до 449 кг/дка за община Царево. В община Царево полученият през годината добив не се различава от средния добив за областта за периода 2015 – 2019 г. В общините Созопол и Средец намалението на добива е най-малко – съответно с 10 % и 18 %. В още две общини намалението на добива е под 50 %, в община Карнобат то е с 35%, а в община Приморско с 42 %. В останалите осем общини на област Бургас намалението е с над 50 %, като най-високо с над 60 % е в общините Руен (67 %) и Поморие (61 %). 

В област Ямбол през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 40 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират от 170 кг/дка за община Стралджа до 314 кг/дка за община Тунджа. В три от общините намалението на добивите е под 40 % (31 % - община Тунджа, 35 % - община Болярово, 38 % - община Елхово). В останалите 2 общини намалението е с над 50 % ( 57 % за Ямбол и 63 % за Стралджа). 

В област Силистра през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 39 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в широки граници от 165 кг/дка за община Кайнарджа до 460 кг/дка за община Главиница. Добивите са намалели с най-малък процент в общините Главиница (21 % ) и Ситово (23 %). В останалите общини намалението на добивите е по-съществено - 35 % за Дулово, 40 % за Тутракан, 45 % за Силистра, 57 % за Алфатар и 72 % за Кайнарджа. 

В област Шумен през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 37 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите между 230 кг/дка за община Нови пазар до 437 кг/дка за община Велики Преслав. Добивите са намалели с най-малък процент в общините Велики преслав (10 %), Венец (21 %), Каолиново (23 %) и Смядово (25 %). В областите Хитрино (31 %), Върбица (35 %) и Никола Козлево (36 %) намалението на добивите е по-съществено. Най-силно е намалението в общините – Шумен (47 %), Каспичан (51 %) и Нови пазар (52 %).

В област Русе през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 19 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в границите от 380 кг/дка за община Сливо поле до 553 кг/дка за община Русе. Добивите са намалели незначително в две общини – Русе с 4 % и Ветово с 6 %. Във всички останали общини намалението е по-съществено – от 18 % в община Иваново до 34 % в Сливо поле. 
В област Търговище през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 16 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-тесни граници, от 335 кг/дка за община Търговище до 478 кг/дка за община Попово. По-съществено намаление на добивите е отчетено за община Омуртаг – с 21 % и за община Търговище – с 31 %. 

В област Разград през реколтната 2020 г. получените средни добиви от пшеница са по-ниски с 15 % в сравнение със средните добиви за периода 2015-2019 г. Добивите по общини варират в по-тесни граници от 400 кг/дка за община Лозница до 520 кг/дка за община Цар Калоян. По-съществено намаление на добивите е отчетено за 2 общини - Лозница – с 29 % и Разград – с 20 %.


© 2020 АгроКлуб - Agroclub.BG

 

изтеглете файла:

АНАЛИЗ НА ДОБИВИТЕ ОТ ПШЕНИЦА ПО ОБЩИНИ В ОБЛАСТИТЕ С НАМАЛЕНИЕ НА ДОБИВИТЕ НАД 15 % ПРЕЗ 2020 Г. 377.19 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

Коментари:

 • Радостина Жекова
  25.09.2020 г.
  7798
  Радостина Жекова: НАЗ официално иска обявяване на Бедствие суша. Започваме Стратегия за напояване
  Виж повече
 • суша 2020
  14.08.2020 г.
  8306
  Сушата в Източна България продължава да се задълбочава
  Виж повече
 • жътва 2020
  10.07.2020 г.
  11773
  Жътва 2020: Добиви на пшеница, ечемик и рапица по региони
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg