Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Глобалният пазар на пилешко месо постигна рекорден връх през 2019 г. (АНАЛИЗ)

24.09.2020 г.
7797
За четвърта поредна година световният пазар на пилешко месо отчете ръст в стойността на продажбите, която се увеличи с 3,8% до 192,3 млрд. долара през 2019 г., съобщава в свой анализ IndexBox AI Platform. Пазарната стойност се увеличи със среден годишен темп от + 4,2% за периода от 2007 до 2019 г.; моделът на тенденцията обаче показва някои забележими колебания, регистрирани през определени години. Най-забележимият темп на растеж е регистриран през 2008 г. с ръст от 14%. Глобалното потребление достигна своя връх през 2019 г. и вероятно ще се наблюдава по-нататъшен растеж през следващите години.

Потребление по държави

Страните с най-голям обем на консумация на пилешко месо през 2019 г. са САЩ (17 млн. тона), Китай (15 млн. тона) и Бразилия (12 млн. тона), като заедно представляват 37% от световното потребление. Тези страни бяха последвани от Русия, Мексико, Индия, Япония, Индонезия, Иран, Южна Африка, Аржентина и Малайзия, които заедно представляват още 23%.

От 2007 до 2019 г. най-големи са увеличенията в Индия, докато консумацията на пилешко месо за останалите световни лидери преживява по-скромни темпове на растеж.

В стойностно изражение Китай (39,2 млрд. долара) ръководи пазара самостоятелно. Втората позиция в класацията беше заета от Бразилия (19,1 млрд. долара), последвана го САЩ.

Страните с най-високи нива на консумация на пилешко месо на глава от населението през 2019 г. са Малайзия (59 кг на човек), Бразилия (55 кг на човек) и САЩ (50 кг на човек).

Производство

През 2019 г. световното производство на пилешко месо възлиза на 119 млн. тона, увеличавайки се с 4% в сравнение с 2018 г. Общият обем на производството се увеличава със среден годишен темп от + 3,7% от 2007 до 2019 г .; моделът на тенденцията обаче показва някои забележими колебания, регистрирани през целия анализиран период. Като цяло положителната тенденция по отношение на продукцията до голяма степен се обуславя от измерено увеличение на броя на животни, отглеждани за производство и сравнително плосък модел на тенденция в цифрите за добив.

Производство по държави

Страните с най-голям обем на производство на пилешко месо през 2019 г. са САЩ (20 млн. тона), Бразилия (16 млн. тона) и Китай (14 млн. тона), като заедно представляват 42% от световното производство. Тези страни бяха последвани от Русия, Индия, Мексико, Индонезия, Япония, Турция, Иран, Аржентина и Мианмар, които заедно представляват още 22%.

От 2007 до 2019 г. най-големи са увеличенията в Русия, докато производството на пилешко месо за останалите световни лидери преживява по-скромни темпове на растеж.

Производство на животни и добив

През 2019 г. ок. 71B глави животни бяха заклани за производство на пилешко месо по целия свят; нараства с 3,1% през 2018 г. Този брой се е увеличил при средногодишен темп от + 2,7% от 2007 до 2019; моделът на тенденцията остава последователен, с известни колебания през целия анализиран период.

Средният световен добив на пилешко месо е бил 1,7 кг на глава през 2019 г., като остава относително стабилен спрямо 2018 г. През разглеждания период добивът е имал относително равна тенденция.Износ

За четвърта поредна година световният пазар отчете ръст на отвъдморските доставки на пилешко месо, който се увеличи с 3,7% до 16 млн. тона през 2019 г. Общият обем на износа се увеличи със среден годишен темп от + 4,2% от 2007 до 2019 г .; моделът на тенденциите обаче показва някои забележими колебания, регистрирани през определени години. В стойностно изражение износът на пилешко месо нарасна умерено до 23,7 млрд. Долара (прогнози на IndexBox) през 2019 г.

Износ по държави

Бразилия (4 млн. тона) и САЩ (3,3 млн. тона) представляват приблизително 47% от общия износ на пилешко месо през 2019 г. Холандия (1,5 млн. тона) заема 9,8% дял (въз основа на тонове) от общия износ, което го поставя на второ място, следвана от Полша (7,7%). Следните износители - Тайланд (510 000 тона), Белгия (489 000 тона), Турция (478 хиляди тона), Обединеното кралство (356 хиляди тона), Германия (350 хиляди тона), Украйна (338 хиляди тона), Хонг Конг (311 хиляди тона) и Франция (251 000 тона) - заедно представляват 20% от общия износ.
От 2007 до 2019 г. най-големите увеличения са в Украйна, докато доставките за останалите световни лидери са имали по-скромни темпове на растеж.

В стойностно изражение най-големите доставчици на пилешко месо в световен мащаб са Бразилия (6,4 млрд. Долара), САЩ (3,3 млрд. Долара) и Холандия (2,7 млрд. Долара), като заедно представляват 53% от глобалния износ. Полша, Белгия, Тайланд, Германия, Турция, Украйна, Франция, ХОК Конг и Обединеното кралство изостават до известна степен, като заедно включват още 28%.

Експортни цени по държави

Средната износна цена на пилешко месо е била 1518 щатски долара за тон през 2019 г., намалявайки с -2% спрямо предходната година. През разглеждания период обаче експортната цена показа относително равна тенденция. Темпът на растеж беше най-силно изразен през 2008 г., увеличение от 12% от година на година. Глобалната експортна цена достигна връх от 1792 долара за тон през 2013 г .; от 2014 до 2019 г. обаче експортните цени останаха на по-нисък показател.

Цените варират забележимо в зависимост от страната на произход; страната с най-висока цена е Франция ($ 1853 за тон), докато Великобритания ($ 924 за тон) е сред най-ниските.

От 2007 до 2019 г. най-забележим темп на растеж по отношение на цените е постигнат от Турция, докато останалите световни лидери преживяват по-скромни темпове на растеж.

Източник: IndexBox AI Platform

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg