Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Вижте актуален списък на пестициди и ПРЗ, които ЕК забранява

28.09.2021 г.
14668
Земеделските производители, а също и търговците на препарати за растителна защита следва да се съобразят със забраните на редица агро химически препарати, които ще влязат в сила през следващите месеци.

Нелегалната употреба на пестициди може да блокира износа на редица аграрни продукти, а също така е криминализирана като дейност в България от началото на 2021-а година. Съвсем друг обаче е въпросът, има ли слъжба в България, която да може да контролира спазването на европейските регламенти и българското законодателство, на фона на продължаващата контрабанда на пестициди от Китай (преопаковани като европейски)  и Турция.

Списък на препаратите, които ще са забранени за употреба:

• Триазоксид (30 септември 2021 г.)
• Азимсулфурон (31 декември 2021 г.)
• Флукинконазол (31 декември 2021 г.)

Списък с агрохимически препарати, които вече са изтекли поради неподаване на заявление за подновяване
или оттегляне на заявлението за подновяване:


• Имазосулфурон (31 юли 2017 г.)
• Фипронил (30 септември 2017 г.)
• Глуфосинат (31 юли 2018 г.)
• Имазакин (31 декември 2018 г.)
• Пропанил (20 февруари 2019 г.)
• Амониев ацетат (31 август 2019 г.)
• Метомил (31 август 2019 г.)
• Натриев хипохлорит (31 август 2019 г.)
• Триадименол (31 август 2019 г.)
• Quizalofop-P (30 ноември 2019 г.)
• Хлорсулфурон (31 декември 2019 г.)
• Cyromazine (31 декември 2019 г.)
• Трифлумизол (30 юни 2020 г.)
• Спиродиклофен (31 юли 2020 г.)
• Тиофанат-метил (31 октомври 2020 г.)
• Имидаклоприд (1 декември 2020 г.)
• Зета циперметрин (1 декември 2020 г.)
• Фенбуконазол (30 април 2021 г.)
• Карбоксин (31 май 2021 г.)
• Ципроконазол (31 май 2021 г.)
• Етридиазол (31 май 2021 г.)
• Флутриафол (31 май 2021 г.)
• Миклобутанил (31 май 2021 г.)
• Оризалин (31 май 2021 г.)

В рамките на програмата на ЕС за монитроинг и контрол на пестицидите е предвидено преминаването на веществата, изброени в този раздел в процеса на периодичен преглед. Те имат предстоящи срокове за подаване на заявленията
за подновяване:

Spinetoram (30 септември 2021 г.)
• Тиенкарбазон (30 септември 2021 г.)
• Valifenalate (30 септември 2021 г.)
• Ацехиноцил (30 ноември 2021 г.)
• Емамектин (30 ноември 2021 г.)
• Флубендиамид (30 ноември 2021 г.)
Ипконазол (30 ноември 2021 г.)
• Пендиметалин (30 ноември 2021 г.)
• Аминопиралид (31 декември 2021 г.)
• Азоксистробин (31 декември 2021 г.)
• Хлорантранилипрол (31 декември 2021 г.)
• Оксифлуорфен (31 декември 2021 г.)
• Флуроксипир (31 декември 2021 г.)
• Имазалил (31 декември 2021 г.)
• Крезоксим-метил (31 декември 2021 г.)
• Метафлумизон (31 декември 2021 г.)
• Тефлутрин (31 декември 2021 г.)
• Пириофенон (31 декември 2021 г.)

Въз основа на заключенията на Европейския агенция за безопасност на храните (EFSA) Европейската комисия
предлага веществата посочени по-долу да не се подновяват или да подлежат на частично и ограничено подновяване. В момента те са под разглеждане от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (PAFF). Някои от предложенията могат да бъдат нотифицирани до Световната търговска организация (СТО) преди окончателното гласуване на Комитета :

• Абамектин
• Бенфлуралин
• Бифеназат
• Циперметрин
• Индоксакарб
• Фенмедифам
• Фосмет
• Пенфлуфен
• Сулфоксафлор
• Pythium oligrandum M

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • пестициди
  21.04.2021 г.
  14372
  На вниманието на МВР и прокуратурата: Тече нелегален внос на пестициди от Турция!
  Виж повече
 • почвено плодородие
  10.03.2020 г.
  9033
  Намалената употреба на пестициди е ключът към здравата почва (АНАЛИЗ)
  Виж повече
 • Не само нелегалният внос на пестициди, но и употребата на глифозат трябва да спре
  10.12.2018 г.
  2714
  Не само нелегалният внос на пестициди, но и употребата на глифозат трябва да спре
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg