Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Бюджетът по подмярка 6.3 на ПРСР стига за 1 466 проекта на малки стопанства

01.02.2020 г.
9451 2
Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на Държавен фонд „Земеделие“, съобщиха от там. ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор.

Това е втори прием по подмярката на ПРСР, който премина при голям интерес от страна на земеделските стопани. В периода на кандидатстване бяха подадени 2 449 проектни предложения на стойност близо 72 млн. лв. (71 846 313 лв. или 36 735 000 евро), при разполагаем бюджет от 43 млн. лв. (22 млн. евро).

Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни предложения. Към настоящия момент данните показват, че в извадката на 100%-я наличен бюджет влизат тези, които са заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.

Разплащателна агенция ще приключи предварителната оценка по критериите за подбор на проектните предложения от процедура № BG06RDNP001-6.007 до 10 февруари 2020 г. След това резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.


© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg 
Коментари 2
 • Браво бе
  02.02.2020 г. 15:28
  Не ви ли е срам...да няма бюджет ?!!!
 • Даскалов
  01.02.2020 г. 17:38
  Нали малки & средни са приоритет, намерете малко бюджет за всички а не да мислите как да скатаете някои лев за изванреден прием по големите мерки

Коментари:

 • прасета прием прокети
  05.09.2019 г.
  2170
  Подготвят целеви прием на проекти по мерки 4.1 и 6.3 за свиневъди
  Виж повече
 • проекти по мярка 6.3
  28.06.2019 г.
  10848
  ДФЗ: От днес до 30.09.2019 се приемат проекти по мярка 6.3
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg