Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

България получава едва 9,77 млн.евро субсидии от ЕК заради климатични проблеми

Европейската комисия предлага да се осигури допълнително финансиране от ЕС за земеделските стопани в ЕС, засегнати от неблагоприятни климатични явления, високи производствени разходи и различни проблеми, свързани с пазара и търговията. Новият пакет за подкрепа ще се състои от 330 милиона евро за 22 държави-членки. Освен това днес държавите-членки одобриха пакета за подпомагане от 100 милиона евро за земеделските производители в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, представен на 3 май. Няколко други мерки, включително възможност за по-високи авансови плащания, трябва да подкрепят земеделските производители, засегнати от неблагоприятни климатични явления.

Фермери от ЕС от Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Финландия и Швеция ще се възползват от тази изключителна подкрепа от 330 милиона евро от бюджета на ОСП. Страните могат да допълнят тази подкрепа от ЕС до 200% с национални средства. Държавите-членки споделиха с Комисията оценки на трудностите, пред които са изправени техните съответни селскостопански сектори. Мярката ще бъде гласувана от държавите членки на следващо заседание на комисията за обща организация на селскостопанските пазари.

Суми, налични за държавите-членки (в евро)

Австрия

5 529 091

Белгия

3 912 118

Хърватия

3 371 029

Кипър

574 358

Чехия

6 862 150

Дания

6 352 520

Естония

1 722 597

Финландия

4 269 959

Франция

53 100 820

Германия

35 767 119

Гърция

15 773 591

Ирландия

9 529 841

Италия

60 547 380

Латвия

6 796 780

Литва

10 660 962

Люксембург

462 680

Малта

240 896

Холандия

4 995 081

Португалия

11 619 548

Словения

1 234 202

Испания

81 082 911

Швеция

5 594 367

Националните органи ще разпределят помощта директно на земеделските стопани, за да ги компенсират за икономическите загуби, дължащи се на смущенията на пазара, последиците от високите цени на суровините и бързо падащите цени на селскостопанските продукти и, когато е приложимо, за щетите, причинени от неотдавнашните климатични събития, особено остър в Иберийския полуостров и Италия. Помощта може също така да финансира дестилация на вино, за да се избегне по-нататъшно влошаване на пазара в сектора.

Пакетът от 100 милиона евро за подпомагане на земеделски производители в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия, одобрен днес от държавите-членки, ще разпредели 9,77 милиона евро за България, 15,93 милиона  евро за Унгария, 39,33 милиона евро за Полша, 29,73 евро за Румъния и 5,24 евро за Словакия. Земеделските стопани от тези пет държави членки са изправени пред проблеми, свързани с логистични затруднения след големия внос на определени селскостопански хранителни продукти от Украйна. Извънредните и временни превантивни мерки за вноса на ограничен брой продукти от Украйна влязоха в сила на 2 май и ще бъдат премахнати до 15 септември 2023 г. Съвместна координационна платформа също работи за подобряване на търговския поток между Европейския съюз и Украйна през платната на солидарността.

Плащанията и за двата пакета за подпомагане трябва да бъдат извършени до 31 декември 2023 г. Обхванатите държави членки ще трябва да уведомят Комисията относно подробностите за изпълнението на мерките, по-специално критериите, използвани за изчисляване на помощта, очакваното въздействие на мярката, нейната оценка и действията, предприети за избягване на нарушаване на конкуренцията и свръхкомпенсация.

В допълнение към тази пряка финансова подкрепа, Комисията предлага да се разрешат по-високи авансови плащания на средства от ОСП. До 70% от техните директни плащания и 85% от плащанията за развитие на селските райони, свързани с площ и животни, могат да бъдат на разположение на фермерите от средата на октомври, за да подобрят състоянието на паричните си потоци. Държавите членки също така ще имат възможност да изменят своите стратегически планове за ОСП, за да пренасочат средствата по ОСП към инвестиции, които възстановяват производствения потенциал след унищожени култури, загуба на селскостопански животни и повредени сгради, машини и инфраструктура поради неблагоприятни климатични събития. Измененията, въведени от националните правителства в тази рамка, няма да се броят в максималния брой разрешени изменения. По същия начин се дава гъвкавост при изпълнението на секторните програми за вино и плодове и зеленчуци. Това позволява на бенефициентите да приспособят по-добре своите мерки към текущата пазарна ситуация.

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg