Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Биостопаните получиха още 2,5 млн. лв. по мярка 11 след корекции в биорегистъра

30.06.2020 г.
8272
Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил още близо 2,5 млн. лв. (2 439 569 лв.) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данните в Електронния регистър на биологичните производители (биорегистър), поддържан от Земеделското министерство, съобщиха от Фонда.
 
До 19 юни биопроизводителите, които не бяха получили плащане (изцяло или частично) по мярка 11, можеха да подадат писмено уведомление до Министерство на земеделието, храните и горите чрез контролиращото си лице. 

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

За Кампания 2019 биопроизводителите получиха по мярка 11 общо над 38 млн. лв. (38 078 367 млн. лв.).

© 2020 Агро Клуб - Agroclub.bg

 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

  • овощна градина
    08.06.2020 г.
    8418
    Биофермерите, неполучили субсидии за 2019 г., да коригират данните си в биорегистъра
    Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg