Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП

17.06.2020 г.
8394
Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това е основният извод от доклад на Европейската сметна палата, която е направила оценка дали селскостопанската политика на ЕС е помогнала за поддържането и подобряването на биологичното разнообразие в земеделските земи.  

В Европа броят на животинските видове и тяхното многообразие в земеделските земи — „биологично разнообразие в земеделските земи“ — се намират в очевиден спад. ЕС обаче се ангажира да спре загубата на биологично разнообразие до 2020 г. За да направи това, Комисията беше планирала да разпредели в периода 2014—2020 г. 66 млрд. евро от общата селскостопанска политика.

Одиторите на Сметната палата са установили, че формулирането на целите за селското стопанство в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие затруднява измерването на напредъка; начинът, по който Комисията проследява разходите за биологично разнообразие в бюджета на ЕС, не е надежден; въздействието на директните плащания по ОСП е ограничено или не е известно; и Комисията и държавите членки са предпочели мерки за развитие на селските райони с по- слабо въздействие.
 
Положението с биологичното разнообразие в Европа е различно, поради което държавите членки се сблъскват с различни предизвикателства.

В България и Румъния например, за които все още до голяма степен се счита, че имат богато биологично разнообразие (наред с другото, поради по-традиционните неинтензивни земеделски практики и по-малките стопанства), в някои проучвания е направено заключение, че е достатъчно да се запази съществуващият статус на биологичното разнообразие.

В други държави членки, като например Нидерландия и Германия, където интензивното земеделие е далеч по-разпространено, учените виждат необходимост от възстановяване на биологичното разнообразие в районите, в които видовете и богатите естествени местообитания са изчезнали през последните десетилетия. 
 
Европейската сметна палата препоръчва на Комисията да разработи усъвършенствана следваща стратегия за биологичното разнообразие, да засили приноса за биологичното разнообразие от директните плащания и действията за развитие на селските райони, да следи по-точно разходите, свързани с биологичното разнообразие, и да разработи надеждни показатели, които са подходящи за мониторинг на напредъка в областта на биологичното разнообразие в земеделските земи.

Целия доклад за биологичното разнообразие в земеделските земи на ЕС можете да изтеглите от приложения файл след статията. 
 

изтеглете файла:

Специален доклад 13/2020: Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП 8.44 MB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

 • 08.06.2020 г.
  12716
  Венцислав Ангелов: Нужна е промяна към устойчиво земеделие, разумна сеитба и торене (ВИДЕО)
  Виж повече
 • ОСП
  20.05.2020 г.
  8916
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Виж повече
 • почвено плодородие
  10.03.2020 г.
  8730
  Намалената употреба на пестициди е ключът към здравата почва (АНАЛИЗ)
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  23747
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Виж повече

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg