Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Биологичните земеделци могат да внасят предложения в ЕК за новите правила

14.10.2020 г.
6032
Биологичните земеделци могат да внасят предложения в ЕК за новите правила по отношение на развитието на биологичното земеделие в новата ОСП 2021-2027.

Всеки, който желае може да изпрати своята позиция, предложение или коментар до 23 октомври. Получените мнения ще бъдат взети предвид за по-нататъшно развитие на инициативата. Европейската комисия след това ще обобщи получената информация в доклад.

Чрез разработените две стратегии: „От фермата до трапезата“ и „Стратегията за биологичното разнообразие“ ЕК се ангажира до 2030 г. 25% от земеделските земи в ЕС да бъдат с биологично земеделие, както и да се постигне значително увеличение на биологичните аквакултури. Очаква се да се подобри устойчивостта на хранителната система и да се възстановят загубите на биологично разнообразие. Комисията ще подкрепи сектора на биологичното земеделие чрез подходяща политика и нормативна уредба.

Целите на обществената консултация са следните:
  • да се даде възможност на всички граждани и организации да бъдат информирани за разработването на политиката;
  • да се съберат мнения за действията, които трябва да бъдат разработени и техните възможни ефекти;
  • да се идентифицират възможностите и предизвикателствата за бъдещето на сектора на биологичното производство в ЕС.

Всеки може да допринесе за тази консултация, като попълни онлайн въпросника. Въпросниците са на разположение на някои или всички официални езици на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки официален език в ЕС.
С оглед ангажимента за прозрачност на ЕК, организациите и предприятията, които участват в обществени консултации, трябва да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Експертите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ежегодно консултират земеделските стопани вкл. на биологичните производители посредством своите Териториалните областни офиси (ТОО), разположени във всеки областен център в страната за прилагане на правилата за биологично производство, включително подготовка на заявления за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., своевременно ги информират и предоставят съвети за изпълнението на поетите ангажименти.

През 2019 г. НССЗ е предоставила 2 329 бр. консултации по мярка 11 „Биологично земеделие“. Освен това НССЗ  ежедневно популяризира сред земеделските стопани отглеждането на животни и култури по биологичен начин. През 2019 г. НССЗ е предоставила над 4 600 бр. консултации по горепосочената тематика, а броят на консултираните земеделски стопани е над 4 100.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg