Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Аграрната седмица започва с очаквания за още валежи

12.10.2020 г.
6043
Аграрната седмица започва с очаквания за още валежи, като до момента падналите количества възстановиха водните запаси в почвата след продължителната суша. Валежите са в рамките на 30 до 90 литра на квадратен метър.

Допълнителни валежи ще има утре в почти всички краища на България, а също в петък и събота. 

Тази година сушата възпрепятства сеитбата на зимната рапица и голяма част от предвидените площи ще бъдат засети през октомври – след агротехническите срокове. Повишена е вероятността по-късно засетите посеви да не успеят да формират розетка (7-8 листа) до края на есенната си вегетация, фаза, в която рапицата успешно зимува.
 
През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първата половина от месеца е агротехническият срок за сеитба на пшеница за Северна България, през втората половина - за Южна България, а през третото десетдневие  - за районите по Черноморското крайбрежие.

Падналите валежи ще улеснят почвообработката в землищата, където не е култивирано, а също са от важно значение за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване, трети  лист и начало на фаза братенеа при най-рано засетите, в началото на октомври, посеви.
 
Прогнозираните наднормени температури през месеца ще бъдат предпоставка за увеличение популацията на някои вредители - полската полевка. През октомври есенните посеви трябва да се обследват и при численост на полевката над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна борба с разрешените за целта родентициди (Фостоксин  пелети ) - отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите.
           
През повечето дни от месеца условията ще бъдат подходящи за прибиране  плодовата реколта. При нападнатите от струпясване ябълкови и крушови насаждения за редуциране на заразата е желателно в началото на листопада, след прибиране на плодовете, да се извърши третиране с 5% разтвор от карбамид.
 
При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата и др.

 
Коментари 0

Коментари:

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg