Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Аграрния сектор навлиза в критична ситуация заради липсата на политическа стабилност

19.08.2021 г.
17385
Аграрния сектор у нас навлиза в критична ситуация заради липсата на политическа стабилност. Редица ключови и стратегически въпроси на селското стопанство вече за забавени или въобще не е започвало тяхното разглеждане, както по линия на Стратегическия план, така и за новата ОСП. За национална стретегия с приоритети по регионално ниво - изобщо пък не може да става и въпрос.

Политическата нестабилност рискува главно правилното приоритизиране на позиционирането на българското земеделие в рамките на новата ОСП, както и реализацията на европейски проекти и схеми за субсидиране. Главен задълбочаващ се проблем обаче е постоянно спадащата конкурентоспособност на аграрния сектор на фона на много засилен внос на селскостопански продукти буквално от всички посоки, при все по слаби позиции за директен експорт, включиътелно в традиционно силния зърнен сектор.

На фона на политическата нестабилност са налице фискални рискове, които могат да окажат влияние върху плащанията в аграрния сектор и сериозно забавяне на изплащането на субсидии. Все още не е приета актуализация на бюджета за 2021, а за бюджет 2022 - няма стартирали никакви процедури

През последните години България разичташе на стабилните си финанси като контрапункт на всички структурни и институционални слабости, които ограничаваха икономическия растеж. Ситуацията в момента обаче е повече от кризисна - налице са поскъпвания на всички суровини нужни за аграрното производство - горива, торове, земеделска техника и т.н. В същото време фермерите нямат ясна политическа представителност и визия за сектора.

Според прогнози на Европейската комисия преди настъпването на политическата криза, икономическият растеж в България през 2021 г.  се очакваше да бъде в размер на 3.5%, което ни поставя на 17-то място в ЕС (през 2020 г. сме на 12 място). След продължаващите обаче политически скандали и тотална несигурност за икономиката, позитивния растеж скоро ще бъде с отрицателен знак.

Политическата нестабилност остава проблем за дългосрочните перспективи за икономически растеж, а корупцията и бюрокрацията и в служебното правителство продължават да пречат на бизнес средата. Високото ниво на емиграция и свиващото се и застаряващо население допринася за допълнителни затруднения на пазара на труда и намалява потенциала за дългосрочен растеж. Липсата на квалифициран персонал вече започна да влияе върху перспективите за растеж на бизнеса.

Настоящата политическа нестабилност породена от влизането на абсолютно неадекватни субекти в Народното събрание може да се превърне в трайна политическа нестабилност и да отслаби България в един много сложен гео-политически регион, в който се намираме. Така рискуваме да пропуснем всички възможности по линия на ЕС и отворените пазари и ставаме отворени за всички рискове, включително икономически, социални, военни и терористични.

Във ръзка с кризата в аграрния сектор и липсата на ясна и преобладаваща интересите на земеделците политическа представителност, фермери от няколко големи аграрни браншови организации обмислят организирането на протести в началото на есента заради политическата криза, която рискува развитието на целия сектор - не само по линия на проекти и субсидии, но най-вече в направление на пазарна реализация и устойчивост.

© 2021 АгроКлуб

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg