Стопанство 7200 дка

гр. Червен бряг Стопанство Добавена в сряда, 28 ноември, 2018 г. 16:42:03 ч.
1 800 000 лв.
238
обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Търново
08xxxxxxxx Покажи
ikyuchukova@xxx.bg Покажи

Описание

Фирма регистрирана като земеделски производител създадено през 12.03.2010г. , развива дейността си на територията на община Червен бряг . Основен предмет на дейност е обработването на земеделска земя под аренда, за което разполага с необходимите кадрови,технически и материални ресурси. През стопанската 2017- 2018 година дружеството обработва 7115.84 дка. Обектите и складовете ,в които се съхранява продукцията, ДМА, материалните запаси и горивата се намират в стопански двор, предоставен за ползване съгласно договор. Дейността на дружеството се финансира със собствени средства, държавно финансиране (субсидии), заем и банков кредит. Закупените ДМА в дружеството са на стойност 1 126 000 лв., а наетите лица на трудов договор са 10. Компанията развива дейност в землищата на община Червен Бряг като земеделски производител и обработва 7115,84 дка под аренда. Фирмата разполага с изрядна документация относно арендните договори, както и с нужния персонал, техническа обезпеченост и ресурси за извършване на дейността. Обектите и складовете ,в които се съхранява продукцията, ДМА, материалните запаси и горивата се намират в стопански двор, който се ползва на основание договор за наем. Дейността на дружеството се финансира със собствени средства, държавно финансиране (субсидии), заем и банков кредит. Закупените ДМА в дружеството са на стойност 1 126 000 лв. Служителите на компанията, наети на трудов договор са 10. Цена 920 000 евро

Характеристики

  • Ток
  • Вода
  • Комбинирано стопанство
  • Животновъдство:
  • Зърнопроизводство