Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Флора 62 - препарати за растителна защита, минерални торове, семена

Флора 62
обл. Пловдив, общ. Марица, с. Граф Игнатиево
0888 766496
Фирма “Флора 62“ e създадена през 1995 година със седалище в гр. Пловдив


Ключови направления в дейността на фирмата са:
 
  • Търговия на едро - включва цялостно обслужване на земеделски кооперации, арендатори и частни земеделски стопани. Главната цел е проследяване на целия технологичен цикъл за производство на отглежданите земеделски култури: правилен подбор на семена, извеждане на качествена растителна защита, разумно и ефективно торене. За тях приоритет е крайното икономическо състояние на база по-високи добиви и оптимална рентабилност от единица площ.
  • Търговия на дребно е второто основно направление - чрез собствена пазарна мрежа от агроаптеки.


    Предлагат пълен набор от техните продукти - пестициди, семена за технически и зеленчукови култури и листни торове.

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg