Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Свилоза - сулфатна избелена целулоза

Свилоза
обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов
0631 45277
„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея.


„Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона.

Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg