Търсиш агротехника?Получи най-добра цена

Бентонит - добив и преработката на нерудни полезни изкопаеми

Бентонит
обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали
0361/ 6 08 00
Фирма “Бентонит”АД, гр. Кърджали е с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми. Началото е поставено през 1951 г. на основата на азбест и слюда, а няколко години по-късно към тях се прибавят и фелдшпат, талкомагнезит, бентонит, перлит, зеолит.


През 1989 дружеството е преобразувано в “Бентонит”ЕАД, а през 1998 г. след приватизиране, то е регистрирано като “Бентонит” АД.
Днес във фирмата се произвеждат редица продукти с широк спектър на приложение.Дейността на дружеството е в две основни направления: добив на полезните изкопаеми и преработка на същите до получаване на краен продукт. Добивът се осъществява по открит способ от следните находища, за чиято разработка през 1999 г. “Бентонит” АД получи концесия със срок на действие 35г.:
 

Последвайте АгроКлуб във Фейсбук

AgroClub.bg